Tevékenységünk, célkitűzéseink


A "Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen"-t a 28 éve működő Magnitúdó Amatőrcsillagász Kör tagjaiból 1999 decemberében alapítottuk. Az átalakulást fenntartónk - a Kölcsey Művelődési Központ - év végi megszűnése motiválta. Célunk kettős: egyrészt tagjaink elméleti és gyakorlati felkészítését végezzük, másrészt ismeretterjesztő programokat szervezünk nyilvános előadások, távcsöves bemutatók, rendhagyó iskolai órák keretében.
Heti rendszerességgel tartunk továbbá köri foglalkozásokat, melyeken a csillagászat  aktuális eseményeinek megvitatásától kezdve az egyesület tagjainak kiselőadásain át egyesületünk működési dolgainak megvitatásáig mindenről szó eshet.

Taglétszámunk jelenleg 20 fő, zömében diák. Tagjaink közül többen rendelkeznek fizikus, csillagász ismeretterjesztő diplomával, ill. TIT előadói vizsgával. Rendszeres foglalkozásainkat 2000. februártól a debreceni Újkerti Közösségi Házban tartjuk csütörtökönként 18 órai kezdettel.

1983 óta szervezünk nagy tömegeket vonzó komplex csillagászati bemutatókat. Alkalmanként 3-400 látogató is megtekintette ezen programunkat. Debrecenben a volt Kölcsey parkolójában és iskoláiban, valamint a megye több településén is szerepeltünk. A 17 évet összesítve: 67 alkalom, 9560 érdeklődő. 1999-ben két komplex bemutatónkat 400-an tekintették meg. A rendezvény tárháza: távcsövek, videó-, diavetítés, IBM PC-s planetáriumi program, ill. kép bemutató, Baader-planetárium, zene.

1988 óta tartunk nyílt foglalkozásokat a Kölcsey Művelődési Központ konferencia-termében alkalmanként 50 - 100 érdeklődőnek. 1999-ben a közvéleményt érdeklő témákból és expedíciók munkáiból összeállított négy nyílt foglalkozásunkat 320-an látogatták. A programokat diával, videóval és zenével színesítettük. Összesítve a 12 évet: 50 nyílt foglalkozás, 3461 érdeklődő.

1999 nagy csillagászati eseménye az augusztusi napfogyatkozás volt. A jelenség előkészítése céljából a megyénkben és az országban 16 nyilvános előadást tartottunk. (Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Komádi, Polgár, Vámospércs, Paks, Újfehértó). Az előadásokat diavetítés, jelenség-modellezés és videoprogram egészítette ki. A napfogyatkozás megfigyelésére előkészültünk, önerőből fényérzékelő detektor-sort építettünk. Meghatároztuk a napfogyatkozás totalitás sávjának pontos helyzetét. Kiszámítottuk a régi hazai napfogyatkozások láthatóságát. A jelenséget 18 helyszínen észleltük vizuálisan, rögzítettük fotografikusan és videón. A nyersanyagokat kiértékeltük. A detektor-sor segítségével meghatároztuk a Nap aktuális átmérőjét.

1999-ben több csillagfedés és súroló-fedés megfigyelését készítettük elő, figyeltük meg, ill. készenlétben vártuk a jelenséget. Évek óta rendszeresen egész éjszakán át tartó csoportos megfigyelést "Magnitúdó-hétvégét" tartunk városi fényektől mentes környezetben a Vekeri-tónál. A Perseida-meteorraj aktivitását közel egy évtizede csoportosan figyeljük. A Perseidák aktivitásának alakulása szépen kirajzolódik adatainkból. További megfigyeléseket végeztünk okkultációk, kisbolygók, változócsillagok, holdsarló kapcsán. Megfigyeléseinken keresztül kerültünk szoros munkakapcsolatba több nemzetközi szervezettel. Megfigyeléseink az AAVSO [USA], az ILOC [Japán] kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg. Képviselőket küldünk országos észlelőtáborokra is. Elsősorban okkultációs megfigyelésekhez pontos földrajzi-koordinátákat határoztunk meg. Több észlelési segédletet (okkultáció, változócsillag) készítettünk.

A számítógépet a csillagászatban két évtizede alkalmazzuk feldolgozásokra, előrejelzésekre, nyilvántartásokra. A PC-k megjelenésével lehetőség nyílt az égbolt látványos, planetárium-szerű modellezésére. Továbbra is az Internet-ről gyűjtjük, egységesítjük, feldolgozzuk és terjesztjük a japán VsNet-ről érkező változócsillag megfigyeléseket. Ez az adathalmaz napjainkra 501 ezerre gyarapodott. A további adatgyűjtés éves szinten várhatóan 3000 változócsillagról 150 ezer megfigyelést jelent.

Több rádió és TV műsorban nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Foglalkozásainkról rendszeres havi körlevelet készítettünk, kiegészítve megfigyelési ötletekkel. A nyilvános rendezvényeink meghívóit is mi készítjük. Tudománytörténeti kutatásokat végeztünk, melyet kiadványokban is publikáltunk. Többször szerveztünk csillagászati kiállításokat, melyen távcsöveink, asztrofotóink és tevékenységünk bemutatása is helyet kapott.

Zajácz György


A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.