Az új debreceni Bemutató Csillagvizsgálóért

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

1984-ben Dr. Kulin György professzor nyitotta meg a Magnitúdó Amatőrcsillagász Kör tagjainak lelkes munkájával létrehozott Bemutató Csillagvizsgálót egy Borbíró téri toronyház tetején. Sajnos az egyébként igen népszerű csillagdát (esténként akár több száz ember is megfordult itt) 1991-ben a fenntartó Kölcsey Művelődési Központ pénzhiány miatt bezárta.

Hiába a számos komplex bemutató, iskolai, közösségi távcsöves bemutatások, Debrecen lakossága nagyon hiányolja egy mindenki számára látogatható csillagászati ismeretterjesztő, bemutató intézmény létét. Ilyennel egyébként az ország számos városa büszkélkedhet... Az új csillagvizsgáló létesítésének két közelmúltbeli esemény adott inspirációt : az egyik az Egyesület tagjainak dunántúli kirándulása, ahol egy sor hasonló intézményt látogattunk meg a másik a Hármashegyi Erdei Iskola közelmúltbeli megnyitása. Ez utóbbi intézmény kiváló helyszínt biztosítana a csillagdának, hiszen fényszennyezés-mentes környezetben áll.

A csillagda szolgálhatná az Erdei Iskolába látogató tanulókat (az iskola vezetője Papp Gyöngyi, illetve iskolát működtető Povolny Ferenc Szakképző Intézet igazgatója Turcsányi János a terv igen lelkes támogatói), a város tanulóifjúságát, és a nagyközönséget is, hiszen a Zsuzsi Erdei Kisvasút Kht. (Piros András ügyvezető) szándéknyilatkozata szerint rendszeres esti irányvonat indulna ide. E mellett az egyesület megfigyelési munkájában is jelentős szerepet tölthetne be.

Miért lenne fontos ez az intézmény? Talán felesleges külön magyarázni, mégis kiemelnénk: a csillagászat számunkra nemcsak egyszerűen szép és hasznos időtöltés, hanem kitűnő eszköz ahhoz, hogy visszaállítsuk kapcsolatunkat - melyet oly fájó módon elveszítettük - a természettel, melynek integráns és csodálatos része az éjszakai égbolt, az az égbolt mely sok szempontból meghatározta az előző korok embereinek életét.

A mindenség sok szépségének esztétikai élvezete mellett nagyon fontos, hogy tudjuk helyünket a Világegyetemben, ismerjük meg a csillagászat, ezen legősibb, mégis ma a legtöbb új kihívást hordozó tudomány régi és legújabb eredményeit. Mindezekben különösen fontos a városi fényszennyezett ég alatt élő, mindezen szépségeket már alig ismerő felnövekvő ifjú nemzedék szemléletformálása, s ebben felbecsülhetetlen segítséget nyújthatna a csillagdai programmal gazdagított Erdei Iskola!

Szó volt már az elképzelésről a Debreceni Városi Televízióban (2003. szept. 17. Esti közelkép), írt róla a Hajdú-Bihari Napló (2003. szept. 4., 5. old. „Hármashegyaljáról vizsgálnák a csillagokat”) és a Debrecen című hetilap (2003. október 15. „Kedvező konstelláció a csillagdának”), Cívis Rádió (2004. január 11. Csillagda létesítés)

Hogy mennyire nagy az igény az effélére, mutatja pl. szeptemberi Kossuth téri távcsöves bemutatónk, ahol több mint 500 lelkes érdeklődő volt a csekély propaganda, és a majdnem felhős ég ellenére is.

S hogy mi történt az ügy érdekében ezidáig?

A beruházási költség egy részét reményeink szerint a Debreceni Önkormányzat beépíti jövő évi költségvetésébe (Halász D. János alpolgármester úrral többször tárgyaltunk a kérdésről, Ő pártolja az elképzelést), további részéhez támogatókat keresünk. (Eddigi támogatóink listája alább - és honlapunkon rendszeresen frissítve - olvasható).

Keressük a további szponzorokat, akik akár pénzzel (amit, mivel egyesületünk közhasznú, a támogató adójából leírhat), vagy más formában tudnák segíteni vagy a csillagda építését, vagy a műszerbeszerzést.

És akkor álljanak itt a költségek (ÁFA nélkül):

Így összességében az egész intézmény kevesebb mint 8 millió Ft-ból létrehozható. Úgy gondoljuk, a csillagda eszmei értéke sokszorosan meghaladja majd a befektetett anyagi eszközök értékét.

Várjuk tehát azokat, akik egyetértenek céljainkkal, s támogatni tudnák azt, hogy végre új ablak nyíljon az égre itt Debrecenben is!

Gyarmathy István alelnök

Eddigi támogatóink (2003. december 30.):

További támogatóink (2004. november 22.):

További támogatóink (2005. március 25.):

A Csillagda létrehozásával kapcsolatos fejlemények (2005. április)

Mindezidáig összesen 1.593.000 Ft gyűlt össze másfél éves adománygyűjtő kampányunk során.

Az Önkormányzattal folytatott tárgyalásaink értelmében a műszerbeszerzés ránk hárul, míg az épület építését a Debrecen-Hármashegyi Erdei Iskola területén eredetileg a város vállalta volna, azonban a költségvetés szűkössége miatt erre úgy tűnik, idén sem kerül sor.

2004 végén 640.000 Ft-ért egy 11 inches Celestron-11 XLT Schmidt-Cassegrain távcsövet vásároltunk, és megrendeltünk Sári Páltól egy számítógép vezérelt (Pulsar elektronika) FORNAX 51-es mechanikát 680.000 Ft-ért. Ezzel a csillagda műszerparkjának alapja megvan (hiányoznak ugyanakkor még a kiegészítő felszerelések - okulárok és CCD kamera, mintegy 450.000 Ft értékben).
Átmenetileg - amíg végleges helyére nem kerül - a távcsövet a bocskaikerti Ursa Minor csillagdában helyezzük el.

Mivel az eredetileg tervezett épületre úgy tűnik nem lesz forrás, egy egyszerűbb, letolható tetejű faépületbe helyeznénk el a műszert az eredeti helyszínen, vagy más alkalmas helyen (a lehetséges helyszínek keresése jelenleg folyik, a Nyírerdő Rt és a Kölcsey Közművelődési Intézet is felajánlott egy-egy helyszínt).
Ez a típusú, olcsó csillagda az USA-ban nagyon népszerű, lásd az alábbi honlapot . Ezt mintegy 800.000 Ft-ból meg lehetne valósítani!

Most az új, szerényebb koncepciónk megvalósításához keresünk további támogatókat. Reméljük ebben az évben a szükséges forrást sikerül további adományok révén összegyűjteni, és a megfelelő helyszínt megtalálva megépülhetne a régen várt csillagda!

A Csillagda létrehozásával kapcsolatos fejlemények (2006. január)

2005 áprilisa óta újabb adomány nem érkezett, így összesen 1.593.000 Ft gyűlt össze két éves adománygyűjtő kampányunk során.

Az összegyűlt pénzből az alábbi eszközöket vásároltuk:
- 11 inches Celestron-11 XLT Schmidt-Cassegrain távcső: 640.000 Ft-ért
- FORNAX 51-es mechanika (számítógép vezérelt -Pulsar elektronika): 700.000 Ft-ért
- Sky-Watcher 80/600-as ED-APO vezetőtávcső: 89.900 Ft-ért
- Meade DSI-Pro CCD kamera: 140.000 Ft-ért
- Baader Witty-adapter: 12.500 Ft-ért

Ezzel a csillagda műszerparkjának alapja megvan. Átmenetileg - amíg végleges helyére nem kerül - miként erről korábban már beszámoltunk-, a fenti műszert és felszereléseket a bocskaikerti Ursa Minor csillagdában használjuk. A csillagda honlapján a fenti eszközök megtekinthetőek

Az Önkormányzattal folytatott tárgyalásaink értelmében a műszerbeszerzés ránk hárult, míg az épület építését a Debrecen-Hármashegyi Erdei Iskola területén eredetileg a város vállalta volna. A költségvetés szűkössége miatt erre sajnos 2005-ben sem került sor.

Jelenleg két megoldási lehetőség kínálkozik a továbblépés érdekében: Az elsőről a 2005 áprilisi fejleményekben már beszámoltunk. A másik lehetőség Phare-Interreg pályázat benyújtása, mellyel kapcsolatban megtettük az előkészületeket. Ez esetben egy nagyobb projekt ("természet háza") részeként válna lehetővé a csillagda megépítése az Erdei iskola területén. A pályázatot várhatóan 2006 áprilisában nyújtjuk be.

A Csillagda létrehozásával kapcsolatos fejlemények (2006. július)

Az elmúlt fél évben nem történt lényeges előrelépés. Tárgyalások folytak a leendő bánki gyógyfürdő és szabadidőpark beruházójával, a Nyírerdő Rt. Debreceni Erdészetének vezetőjével, illetve a Víg-Kend Major új tulajdonosával az esetleges új helyszín megtalálása érdekében, azonban úgy tűnik, hogy továbbra sem sikerült végleges, és minden szempontból megfelelő helyszínt találni. A másik probléma a csillagdaépület létrehozásához szükséges forrás hiánya. Sajnos megfelelő pályázati forrást nem sikerült találni, így továbbra is támogatókat keresünk a Debreceni Bemutató Csillagvizsgáló megvalósításához.

Mivel rövidtávon nem látszik a kibontakozás lehetősége, a továbbiakban is a bocskaikerti Kis-Göncöl csillagdában maradnak az eddig megvásárolt műszerek. Hogy minél többen hozzáférhessenek használatukhoz, 2006. őszétől az újholdhoz legközelebb eső csütörtöki foglalkozásunk után ("esőnap" a következő csütörtök) előre kidolgozott észlelési programmal közös észleléseket szervezünk az Egyesület tagjai és a külső érdeklődők számára.

Az erre vonatkozó információkat honlapunk Foglalkozásaink rovatában teszzük közzé.

A Csillagda létrehozásával kapcsolatos fejlemények (2007. március)

A Csillagda helyszínére továbbra sincs megnyugtató megoldás. A Bánk - Panoráma út mellett létesülő gyógyszálló és fürdő komplexumba történő elhelyezésre elvi lehetőséget kaptunk, és ezt a polgármesteri hivatal illetékesei is megoldásnak tartják. A tervező Kováts Ákos, és Pajna Zoltán alpolgármester felé is jeleztük, hogy Egyesületünk vezetősége azt a véleményt alakította ki, miszerint egy szabadidős komplexumhoz "mint érdekesség" természetesen illik egy csillagvizsgáló, de városi bemutató csillagdának nem találjuk alkalmasnak, már csak a terület várhatóan megnövekedő fényszennyezése miatt is. Utóbbi miatt -ha már fényszennyezett területre kerül a csillagda- megközelíthetőség szempontjából inkább a város belső része tűnik jobbnak (lehetséges helyszín: lásd alább), míg fényszennyezésmentes területet tekintve továbbra is a Hármashegyi Erdei Iskola lenne megfelelő.

A bemutató csillagda lehetséges helyszíneként az Egyetemi Botanikuskertben található régi egyetemi csillagdaépület is felmerült, mely jelenleg az MTA Napfizikai Kutatóintézete kezelésében van. Ezzel kapcsolatban tárgyalást folytattunk Ludmány András igazgatóval, aki kifejezte együttműködési készségét, azonban több nehézség felmerült (az esti bejutás, az épület állaga, a kilátás több oldalról takart) így egyelőre ezt a megoldást függőben hagytuk.

Továbbra is a bocskaikerti Kis-Göncöl csillagdában maradnak az eddig megvásárolt műszerek, itt az egyesület tagjai számára közös észleléseket szervezünk (lásd a legutóbbi beszámoló).
A műszerpark további fejlesztése történt meg, az alábbiakkal:
- 6 mm-es University Ortho okulár (21 000 Ft)
- Zenittükör, 25 mm okulár, Hold-szűrő, Barlow-2* (69 500 Ft)
- 40 mm-es Paragon okulár (66 000 Ft)

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2008. április)

Mivel korábbi erőfeszítéseink sikertelenek voltak, új helyszíneket kerestünk. A városi bemutató csillagda új helyszíneként felmerült az újkerti "Szánkó-domb", ahol szokásos komplex bemutatóink távcsöves részét is tartjuk, jól megközelíthető és a körülményekhez képest itt nincs jelentős fényszennyezés - legalábbis közvetlen zavaró fények. Levélben kerestük meg az Önkormányzatot, mely megvizsgálta a kérdést, és két alkalommal is tárgyalta az ügyet a polgármesteri vezetés. Sajnos mindkét alkalommal elutasító döntésről kaptunk értesítést. Ugyanakkor továbbra is elvi támogatásukról biztosítottak Hármashegy vonatkozásában.

A média is újra foglalkozott a kérdéssel (pl. a HAON: , illetve az Alföld TV 2008. febr 4-én). Ezekben is megfogalmazódott, hogy valós társadalmi igény lenne egy bemutató csillagvizsgálóra.

Újra felvetődött az Egyetemi Botanikus Kertben lévő régi csillagdaépület hasznosítása is, mely a MTA Napfizikai Obszervatóriuma épületének része, de jelenleg használaton kívül áll. Tárgyaltunk a Napfizikai Obszervatórium, a Botanikus Kert és a Debreceni Egyetem vezetőivel. A kérdést tárgyalta a rektori tanács, de tudomásunk szerint döntés még nincs. Mindenesetre jó alkalomként kínálkozna a hajdani egyetemi csillagda alapításának 80 éves jubileuma, illetve a 2009-es Csillagászat nemzetközi éve.

A Zsuzsi kisvasút KHT ROP pályázatot nyújtott be a kisvasút fejlesztésére, melynek kapcsán a Hármashegyi végállomásnál indóházat és eredeti terveink szerint csillagdát is létesítenének. A pályázathoz a MACSED partnerként csatlakozott. Az önrészt Debrecen MJ Város biztosítja, melyet a Közgyűlés is megszavazott. Reményeink szerint nyertes pályázat esetén így végre megvalósulhat a bemutató csillagvizsgáló, és itt megvásárolt műszereink is végleges elhelyezést nyernek.

További érdekes fejlemény, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park "Fecskeház" Erdei Iskolája mellett is létesülhet bemutató csillagda (Hortobágy-Mátán) amennyiben a HNP KEOP pályázata eredményes lesz.

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2009. augusztus)

2008-ban továbbra is kerestük a megoldást a bemutató csillagvizsgáló elhelyezésére. Mivel a Polgármesteri Hivatal nem támogatta az Újkerti "szánkódombra" benyújtott elképzelésünket, újólag megkerestük a Hivatal, a Debreceni Egyetem és a MTA Napfizikai Obszervatórium illetékeseit az Egyetemi Botanikuskertben, a volt "Izotóplabor" helyén tervezett fejlesztések ("Agóra" tudománynépszerűsítő központ) kapcsán egy bemutató csillagda és planetárium létesítése érdekében. Tárgyalásaink során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tervezett fejlesztés része lesz a csillagászati ismeretterjesztés infrastruktúrájának kialakítása is. Jelenleg (2009 augusztus) az Agóra pályázat második fordulója zajlik. Ha ez is sikeres lesz, és az Agóra program elindul, akkor megépül a Tudomány Palotája nevű épület, melynek tetején végre megvalósul sokunk régi álma, a városi bemutató csillagvizsgáló.

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2010. április)

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy hosszú évek után újra lesz bemutató csillagdája Debrecennek. A Debreceni Egyetem területén épülő "Tudományok Palotája" ("Tu-Pa") része lesz egy csillagászati kupola, ahol impozáns méretű, 40 cm-es átmérőjű távcső lesz a főműszer a tervek szerint. Várhatóan az ún "Agóra-Pólus" pályázatból finanszírozott beruházás 2011. végére valósul meg. Reményeink szerint a "Tu-Pa" helyet fog adni egy kisméretű planetáriumnak is, így a borult estéken idelátogatók is részesülhetnek a csillagos ég élményéből.
A városból könnyen megközelíthető csillagda mellett közel azonos időben a debreceni Erdőspusztán egy másik átadása is várható. Ezt a Zsuzsi kisvasút ROP pályázatból megvalósuló fejlesztése teszi lehetővé. A letolható tetejű csillagda a Zsuzsi kisvasút hármashegyi végállomásán megépülő "Természet Háza" része lesz. Itt - fényszennyezésmentes környezetben - fog majd működni - részben vagy egészben - a jelenleg a bocskaikerti "Ursa Minor Csillagdában" elhelyezett műszeregyüttesünk (melynek része egy szintén nagyméretű, 28 cm-es távcső).

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2011. június)

A tavaly már vázolt fejleményekhez képest alapvetően nincs változás. A Debreceni Egyetem területén épülő "Tudományok Palotája" részeként felépülő torony és kupola megvalósulása mostmár biztosnak tűnik. Megtörténtek a végleges kiviteli tervek készítését megelőző egyeztetések, melyeken egyesületünk képviselői is részt vettek, s az engedélyezési eljárás is lezárult. A közbeszerzések csúszása miatt késve de rövidesen megindul az építkezés,és remélhetőleg a végső határidőre, 2012 nyarára-őszére elindulhat a csillagdai program.
A Zsuzsi kisvasút ROP pályázatból finanszírozott fejlesztése révén megvalósuló letolható tetejű csillagda - mely a kisvasút hármashegyi végállomásán megépülő "Természet Háza" része lesz - szintén megkapta már az építési engedélyt. A tervezésben itt is részt vettünk.. Sajnos ez az építkezés is csúszik. Az átadásra kitűzött 2011 nyári idő itt sem tartható, valószínűnek tűnik, hogy a csillagda - melyet egyesületünk fog majd működtetni - csak 2012-ben nyílhat meg a nagyközönség előtt.

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2012. szeptember)

Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program által támogatott, a "Zsuzsi Erdei Vasút fejlesztése" című pályázat projektzárója július 21-én volt. Ennek keretében adták át a hármashegyi "Természet Házát" is, melynek része a csillagvizsgáló torony.
Az intézmény -a jelenlegi állás szerint- a nagyközönség előtt még csak részlegesen nyitotta meg kapuit, így például augusztus 31-én volt egy rendezvény, ahol előadást tartottunk a debreceni csillagvizsgálókról és bemutattuk a csillagdát az érdeklődőknek.
A csillagdában az egyesület 100/1000-es Zeiss AS távcsövét állítottuk be, a szintén az egyesület tulajdonát képező Celestron Advanced EQ-5 go-to mechanikán. A távcső érdekessége, hogy ez volt a borbíró téri csillagda fő műszere is.
A közeljövőben elindulnak a rendszeres bemutatások, így átlagosan havi egy alkalommal esti vonat indul kifejezetten csillagászati-bemutatási céllal, illetve igény szerint más rendezvények és kirándulások keretében és az egyesület által szervezett programokon is használni fogjuk a bemutató csillagdát. A programokról honlapunkon, és a Zsuzsi kisvasút honlapján lehet tájékozódni.

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2013. április)

Debrecenben és vonzáskörzetében korábban négy csillagda létesítésének előkészületeiről számoltunk be, valamilyen formában mindegyikben részt veszünk.
A sárándi Hajdú Family Parkban tervezett csillagda és planetárium ügye sajnos egyelőre áll.
A hortobágyi Fecskeház Erdei Iskola mellett talán még 2013-ban, de 2014-ben biztosan létrejön egy bemutató csillagvizsgáló, az ezzel kapcsolatos pályázatot a Hortobágyi Nemzeti Park megnyerte.
A Debreceni Egyetem Botanikus Kertje mellett elkezdődött a Tudomány palotája beruházása, ahol csillagvizsgáló és remélhetőleg planetárium is létrejön, az átadás várhatóan 2014 tavaszán lesz.
2012 nyarán átadták a Zsuzsi Kisvasút Debrecen-hármashegyi végállomása mellett a Természet Házát. Ebben egy csillagda-torony is helyet kapott. Itt helyeztük el egyesületünk 100/1000-es Zeiss AS refraktorát Celestron go-to mechanikán. Az átadás óta néhány bemutatást már tartottunk itt, az ég kiváló, fényszennyezés mentes. Sajnos az épület műszaki gondjai miatt zárva tart, és az üzemeltetés mikéntje is nyitott még. Reméljük a hibák kijavítása megtörténik, és rövidesen megkezdődhetnek itt a rendszeres bemutatások és észlelések.

A Csillagda létesítésével kapcsolatos fejlemények (2014. április)

Egy évtizedes "küzdelmünket" siker koronázta: Hármashegyen elindult a csillagda működése, melyet a Zsuzsi Kisvasúttal előkészített (és rövidesen aláírásra kerülő) megállapodás értelmében egyesületünk működtet. Részben a Zsuzsi kisvasút programjaihoz kapcsolódóan, részben saját szervezésben, illetve az Erdei iskola csoportjainak tartunk itt bemutatásokat, észleléseket. A csillagdában továbbra is egyesületünk Zeiss AS 100/1000-es távcsövét használjuk, mely jelképezi a Borbíró téri - még Kulin György által megnyitott - csillagda hagyományinak folytatását. Az új csillagdáról a Meteor 2014 évi 2. számában írott cikkben is beszámoltunk.
A Tudomány palotája csillagdája (a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében) remélhetőleg 2014-ben elkezdi működését, reményeink szerint itt is szerepet játszhatunk majd, hiszen előkészítésében is részt vettünk.
Szintén 2014 nyarán kezdi meg működését a Hortobágyi Nemzeti Parkban - mely egyben Csillagoségbolt-park -, a Fecskeház erdei iskola bemutató csillagdája, melynek fő műszere egy CFF 140 APO távcső lesz.