Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2021. április 22-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.
A 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzetben virtuális közgyűlést tartottunk.

A MACSED 2020-as tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2020-ban az alapszabályban meghatározott tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Az éves munkánkat a veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások jelentősen átalakították. [40/2020. (III.11.), 102/2020. (IV.10.), 484/2020. (XI.10) Korm.rendeletek] Március 13-án bezárt az ÚKH, egészen nyárig. Majd november 11-én ismét bezárt az intézmény. Közösségi rendezvényt, bemutatást nem szervezhettünk. A korlátozások alatt foglalkozásainkat internetes környezetben, Skype-n keresztül, tartottuk. Amikor lehetett, csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban jöttünk össze. Elméleti és gyakorlati témák kerültek terítékre. A hagyományos foglalkozásainkon kívül diákoknak, felnőtteknek nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, távcsöves bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk.

2020. április 23-án virtuálisan tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az elnökség újraválasztása voltak. Az elnökség évközben kétszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2021-es tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott egyszerűsített működési pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, fedeztük a könyvelési költséget, az internet költségeket és a bank költségeket, valamint az MCSE tagdíjat, készítettünk kártyanaptárt. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére, közösségépítésre és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkat tagjainknak, érdeklődőknek (amikor még lehetett) teremben tartottuk (18 alkalom/184 fő). A korlátozások alatt virtuálisan találkoztunk (15 alkalom/182 fő) 20 éve működünk az ÚKH-ban, kis ünnepséggel emlékeztünk meg a két évtizedről. Májusban meghívott előadóként Novák Richárdot (BNP) virtuálisan hallgattuk meg.

Nyáron és ősszel, amikor nem voltak korlátozások egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 15 nyilvános rendezvényt tartottunk 856 látogatónak, ebből 13 távcsöves bemutatót 666 vendégnek. Emlékezetesek az újkerti szánkódombon az üstökös bemutató, Bodonyban a távcsöves bemutatók, Hármashegyalján a Zsuzsi Erdei Vasúttal együtt a csillaglesek, a Dósa nádor téren a Tudomány vásár. A művelődési házakban tartott előadások elsősorban a csillagászat érdekességeiről, a csillagképekről, észlelésekről szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá az ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Szeptemberben csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Egyéni és alkalmanként közös észleléseket végeztünk az égitestekről és az égi jelenségekről. (Nap, Hold, bolygók, együttállások, üstökösök, meteorok, változók, mélyég objektumok és kettősök, világító felhők). Megfigyeléseink hazai és külföldi kiadványokban jelentek meg. A hajdúhadházi Hercules és a kisgyőri Gaia csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 5 új lapot készítettünk, 7 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai, látványosabb fotói a Facebook-on is olvashatók.

Októberben szakmai kirándulást tettünk Kabára az egykori meteorit hullás helyszínére. Kaba központjában több emlékkövet is megtekintettünk.

Tájékoztattuk több rádió hallgatóját az aktuális égi eseményekről. Több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2020-as bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
34.529 Ft
  Bank
486.005 Ft
Összesen
520.534 Ft
Bevételek 2020.
 
Tagdíjak
26.000 Ft
NEA
200.000 Ft
SZJA 1 %
209.154 Ft
Bevételek összesen
435.154 Ft
Kiadások 2020.
 
Bankköltség
9.244 Ft
Útiköltség
37.200 Ft
Posta
1.370 Ft
Szolgáltatások
151.274 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
34.790 Ft
Irodaszer
13.974 Ft
Tagdíj (MCSE)
9.500 Ft
Kiadások összesen
257.352 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
13.085 Ft
  Bank
685.251 Ft
Összesen
698.336 Ft

2019-es közhasznúsági beszámoló