Kirándulás Pencre, a Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumába 2000. május 13-15.


Egyesületünk aktív tagjaival és vendégekkel (Ádám Zsolt, Balogh István, Kőszegi Attila, Marjai Zsolt, Molnár László, Nyári Szabolcs, Rigó Erika, Várdai Erika, Zajácz György) 2000. május 13-15. napjain szakmai jellegű kiránduláson vettünk részt hazánk egyik általunk kevésbé ismert és látogatott táján, a Börzsönyben, illetőleg a Vác szomszédságában lévő Penc községben.
A kirándulás hosszas vonatozással indult, ugyanis a csapat egy része Vácnál elkeveredett és egy szobi kitérővel jutott csak el Borsosberényig, ahol a szállásunk egy faházban volt. A vonatból Pilis település mellett láttuk a Szőlő-hegyen álló csillagászati alappontot. Ez a vasbeton toronnyal realizált I. rendű alappont asztro-geodéziai alaphálózatunk kiinduló pontja. Az első nap jórészt a helység megismerésével, és kisebb helyi sétával, majd este szalonnasütéssel telt, ill. a "szokatlanul tiszta" csillagos égen a műholdakat figyeltük, köztük a Mir űrállomást.

Másnap, azaz vasárnap már korán elindultunk egy hosszabb 25 km-es túrára, a Csóványosra, ahol egy csillagászati jelentőségű geodéziai objektum (Laplace-pont) található. Az alappontnak különös jelentőséget ad az a tény, hogy a volt szocialista országok Egységes Asztro-Geodéziai Hálózata kialakításának munkálatai során e pontban csatlakoztatták egymáshoz a magyar és a csehszlovák geoidképet. Ez a torony - 26 méteres magasságával - kilátóként is funkcionál, így a tetejéről kínálkozó csodálatos kilátásban is gyönyörködhettek csapatunk bátrabb tagjai. A 938.5 méteres csúcs megmászása után néhol meglehetősen meredek út vitt Királyházán át Diósjenőre, a térség turisztikai központjába. Szomjunkat a Tűzköves-forrás vize oltotta. Kellemesen elfáradva - és megbirkózva egy-egy igen ízletes pizzával - tértünk haza Borsosberénybe valamikor a későesti órákban.

A hétfői nap a "szakma jegyében" telt el, látogatást tettünk ugyanis a FŐMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, Pencen. Csapatunkat Dr.Nagy Sándor kalauzolta végig az obszervatóriumban és látott el hasznos tudnivalókkal munkájukkal kapcsolatban. Látogatást tettünk az időlaboratóriumban, láttunk a már-már muzeális jelentőségű kozmikus geodéziai alappontot, melyről az NNSS mesterséges holdak megfigyelését végezték, volt a repertoáron gravitációs alappont, a 4 tengelyű SBG Schmidt-kamera és természetesen GPS műszerek. Sajnos ez utóbbi műszer és technológia kivételével a többi mára már háttérbe - vitrinbe - szorult, azonban igen jelentős kutatások folynak a műholdas technológiák terén, többek között a Közép-Európai Regionális Geodinamikai Projekt (a projekt célja a jelenkori tektonikai folyamatok monitorozása Közép-Európában, a Mediterrán térségtől Skandináviáig, a Kelet-Európai Prekambriumi Platformtól a Közép-Alpokig), a Magyar GPS Geodinamikai Projekt (a projekt célja a jelenkori tektonikai folyamatok tanulmányozása a Pannon medence magyarországi részén), az űr VLBI-projekt (az űr-VLBI egy új műholdas technika, amely lehetővé teszi a hosszú bázisvonalú rádióinterferometria (Very Long Baseline Interferometry, VLBI) bázisvonalainak kiterjesztését a világűrre), valamint a GPS-projekt, mely felsorolás természetesen nem kíván rangsort állítani és a teljességre sem törekszik, ezt megteszi helyettünk az obszervatórium maga, EZEN a címen.

Végezetül álljon itt egy képes összefoglaló, amolyan képriport-féle a fenti kirándulásunkról és néhány fotó az obszervatórium jelenéről.

Marjai Zsolt
Nyári Szabolcs
Zajácz György


A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.