Vénusz-átvonulás

Ritka égi jelenség következik be 2004. június 8-án délelőtt: a Vénusz átvonul a Nap korongja előtt. Hasonló égi esemény 1882-ben látszott, a következő pedig 2012-ben, majd 2117-ben és 2125-ben várható.

A Vénusz a Föld pályáján belül kering. A Nap, a Vénusz és a Föld 584 naponként kerül közel egy egyenesbe. Mivel a Vénusz pályasíkja néhány fokkal eltér a Földétől, így hol a Nap alatt, hol felette halad el, ritkán éppen rajta. Átlagosan 122 évenként 8 éves követéssel kétszer figyelhető meg ilyen átvonulás, amely ma már tudománytörténeti szempontból jelentős.

Elsőként J.Kepler a bolygómozgási törvényekkel számított táblázatokból jelezte előre az 1631-es Vénusz-átvonulást. A borult idő miatt ezt senki sem figyelhette meg. A következőt, 1639-ben, J.Horrocks észlelte Angliában. E.Halley 1677-ben a Merkúr-átvonulást figyelte, s ebből jött az ötlete a Nap - Föld távolságának meghatározására. A Föld különböző helyeiről a belső bolygó más és más húr mentén látszik a Nap előtt elhaladni. Több földrajzi helyről megmérve az érintési kontaktusok idejét, ismerve a Föld méretét, valamint a bolygók pályáinak arányát, háromszögeléssel közvetlenül meghatározhatjuk a Nap parallaxisát. Ebből pedig adódik a Nap - Föld távolság. Ez a csillagászati egység, amely a távolabbi égitestek távolság meghatározásában alapul szolgál (csillagok, galaxisunk, az egész Univerzum). 1761-ben már expedíciókat szerveztek a nagy eseményre. A mérések pontosságát nagymértékben rontotta a nem várt "fekete csepp" jelenség. Igazi eredmény, hogy M.Lomonoszov ekkor mutatta ki a Vénusz légkörét. 1769-ben még több expedíció indult. Köztük Hell Miksa és Sajnovics János a sarkkörön túlra, Vardo-szigetére. Felhasználva J.Cook Tahiti-szigetén végzett megfigyelését, Hell minden korábbinál pontosabban határozta meg a Nap - Föld távolságot. Eredményül 151 millió 200 ezer km-t kapott, ami alig 1%-kal tér el a mai értéktől. 1874-ben és 1882-ben magyar csillagászok is részt vettek a Vénusz-átvonulás expedíciók munkáiban.

További részletek az alábbi honlapokon olvashatóak:
Vénusz-átvonulás
Napfizikai Obszervatórium Debrecen
Hazai VT2004 központ
Venus Transit 2004 (ESO)
F.Espenak (NASA)

Az idei átvonulás debreceni adatai (NyISz):
I. kontaktus, amikor a Vénusz érinti a Napkorongot 7:19.8
II. kontaktus, a belépés vége, a belső érintés 7:39.5
III. kontaktus, a kilépés kezdete 13:03.5
IV. kontaktus, amikor a Vénusz elhagyja a Napkorongot 13:23.0

A Nap látszó mérete 31 ívperc 31 ívmásodperc, a Vénusz látszó mérete 58 ívmásodperc, vagyis látszólag a Vénusz sötét korongja alig 33-ad része a Napénak.

A Napba nézni csak megfelelő szűrővel szabad!

2004. június 8-án, kedden, 8 - 13 óra között
az Újkerti szánkódombon
(Debrecen, Thomas Mann u.)
bemutatást tartunk, ahol a ritka jelenséget biztonságos szűrővel ellátott távcsövekkel lehet megtekinteni.

Zajácz György


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.