Földközelben a Mars

Marsközelség 2005

2005-ben a Mars november 7-én kerül oppozícióba (Nappal szembenállásba). Mivel a Föld és a Mars is ellipszispályán kering - továbbá napközelpontjuk is eltér - ezért néhány nap eltéréssel, október 30-án kerül földközelbe. Távolsága ekkor 69 millió km lesz. Távcsövön keresztül kb. 90* nagyítással látszik akkorának, mint a Hold puszta szemmel. A jellegzetes hurok-szerű mozgását a Kos és a Bika csillagképekben (a Fiastyúk közelében) írja le.

Fénye feltűnő. A Hold havonta elhalad mellette, akár szép fotó-téma is lehet. Hold - Mars "találkozások": 2005. október 19-én, november 14-én, december 11-én, 2006. január 8-án, február 5-én, március 6-án.
Kedvcsinálónak álljon itt egy 20cm-es távcsővel készített Mars felvétel még a 2003-as közelségről.

A következő évek Marsközelségei:
2007.12.19 88 millió km
2010.01.28 99 millió km
2012.03.06 100 millió km
2014.04.14 92 millió km
2016.05.31 75 millió km
2018.07.31 57 millió km
2020.10.07 62 millió km
...
2035.09.12 57 millió km


Marsközelség 2003

Évszázadok óta nem került ilyen közel a Mars, mint 2003. augusztusának végén. Ekkor távcsővel hetvenszeres nagyítás mellett látszik akkorának, mint a Holdunk puszta szemmel.

A Mars - mint külső bolygó - 687 nap alatt kerüli meg a Napot, miközben átlagosan 780 naponként közelíti meg a Földünket. Pályája ellipszis alakú, ami 93 ezrelékben tér el a körtől (a földpálya excentricitása csupán 16 ezrelék), miközben a Naptól átlag 228 millió km-re kering, ezért a földközelítések 55 és 102 millió km között változhatnak. 2003-ban a Mars pályájának napközel pontja közelében kerül földközelbe, így alakulhat ki a rekord közelség.

Mint az ábráról is jól látszik, az augusztus környéki közelítések alkalmával kerül a két bolygó igazán közel egymáshoz. A februári közelítések alkalmával pedig ennek akár duplája is lehet a két bolygó távolsága. A mostani, 2003.08.29-i közelség alkalmával 55.6 millió km lesz a bolygó távolsága. Korábban: 1971.08.10-én 56 millió km, 1988.09.28-án pedig 59 millió km volt a Mars-közelség. Az 1980.02.25-i oppozíciókor (szembenálláskor) 101 millió km, míg az 1995.02.12-i oppozíciókor szintén 101 millió km távolságban járt a Mars. Vagyis megfigyelési szempontból 16 éves periódussal a Mars földközelségei hol kedvezőek, hol kedvezőtlenek. A következő oppozíció alkalmával, 2005.11.07-én, már 69 millió km lesz a minimális távolsága.

A Mars jellegzetes hurok mozgása a Vízöntő csillagai között hónapok alatt rajzolódik ki. Mint az előbbi ábrából is következik, oppozíció környékén a Föld "lekörözi" a Marsot, a hurok alakú látszólagos égi pálya ekkor alakul ki. A bolygó közelsége miatt jelenleg feltűnően fényes, vöröses színű, így könnyen megtalálható a déli égbolton, augusztus végén éjfél körül 27 fok magasan delel. A Hold havi periódusú égi útja során rendszeresen elhalad a Mars mellett, megtalálásához ez is támpontul szolgálhat. 2003. augusztus 14-én 4 fokra, szeptember 9-én 5 fokra, október 6-án 2 fokra, november 3-án 5 fokra, december 1-én 4 fokra látszik, ami akár szép fotó-téma is lehet. Mint érdekesség említem, hogy szeptember végén - október elején az Uránusz alig 4 fokra látszik a távolodó Marstól.

Távcsöves megfigyeléséhez legalább 5-10 cm átmérőjű műszer szükséges.
Álljon itt néhány link, ahonnan megfigyelési ötletek, szép Mars rajzok, CCD-, web-kamerás-képek és fotók nézhetők meg, valamint az űrszondák képei is.
MCSE Bolygóészlelő Szakcsoportja
NASA Mars Global Surveyor

2003. szeptember 4-én, 19 órától a debreceni Újkerti Közösségi Ház előtti Csillagászati Bemutatón a Marsé lesz a főszerep.

Zajácz György


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.