Válogatott égi szépségek
Egy új mélyég-észlelési lista születése

Amikor egy amatőr csillagász új távcsőhöz jut, első dolga, hogy kimenjen az ég alá, a csillagok felé fordítsa műszerét, és amit lehet, észleljen. Az első célpont a viszonylag könnyebb zsákmánynak ígérkező Hold és a fényesebb bolygók. Ha azonban a kettőscsillagok és mély-ég objektumok birodalmát kezdik el ostromolni, sajnos, ilyenkor a bőség zavarában sokan nem tudják, hogy igazából mit lenne érdemes megfigyelni, mi az, ami igazi élményt nyújt. A néhány közismert objektum felkeresése után ez sokakat el is kedvetlenít.

Természetesen különféle segédanyagok vannak az elinduláshoz: könyvek, térképek, észlelési listák. Ezekben sem mindig könnyű eligazodni: példa a Pleione atlasz, amit a legtöbb amatőr használ. Ha felütjük egy-egy csillagképnél, sok-sok halvány objektumot találunk még ebben az egyszerű atlaszban is.

Az eligazodást segítendő születtek a különböző mély ég észlelési zseb és kézikönyvek, észlelési listák, javaslatok. Ezekben általában a szerző saját szubjektív értékítélete alapján gyűjti csokorba azokat az objektumokat, égi szépségeket, amelyeket szerinte érdemes megfigyelni. Lent felsorolok néhány olyan könyvet és egyéb forrást, amit hasznosnak találok a mély ég észlelők számára. (Mindenesetre meg kell jegyeznem: a kezdőknek még csak-csak van mihez nyúlniuk, de nagyon nagy a hiány magyar nyelven az igazi észlelési irodalomból, amiben a szerencsésebb, angol nyelven is olvasni tudók bővelkedhetnek: a régebbiek közül T.A. Webb, illetve Robert Burnham és Walter Scott Houston, a maiak között pl. Stephen O’Meara, Robert Kepple könyvei).

Az észlelők egy része a minél érdekesebb, minél szebb, minél könnyebben megfigyelhető, minél látványosabb objektumokat keresi, míg mások – főleg azok, akik már egy kicsit előrehaladtak a mélyég-észlelés művészetében – a minél izgalmasabb, minél halványabb ködöket, halmazokat és galaxisokat vadásszák, amelyeket esetleg mások még nem láttak.

Én úgy gondoltam, hogy talán érdemes lenne egy olyan észlelési listát összeállítani, ahol az első csoportba tartozók találhatják meg azokat az objektumokat amelyeket érdemes végigészlelni, tehát azok a kis, vagy közepes nagyságú távcsővel rendelkező, amatőr csillagászok, akik szeretnének egy olyan útmutatót, ami támpontot ad arra, hogy mi az, ami maradandó élményt nyújt majd. Ráadásul fontos szempont volt számomra, hogy a legtöbben közepesen, vagy annál is erősebben fényszennyezett helyről kénytelenek az eget fürkészni. Hazánkban ilyen észlelési listákat nem túl sokat láttam (azért vannak nagyon jók, ilyen Szánthó Lajos honlapján az „Észlelj” rovat ), annál inkább a tengerentúli, az USA-beli csillagászati szervezetek honlapjain. Ott szinte minden klubnak megvan a saját észlelési listája, amely csokorba gyűjti az általuk legszebbnek, legjobbnak vélt mélyég-objektumokat, s ezeket – akár egyfajta „kötelező próbatételként” –pl. Messier Marathon, vagy Herschel 400 – végig is észlelik. A legbővebb link-gyűjtemény a katalógusokról és észlelési listákról az alábbi honlapon található.

Én a listámat a számomra legkedvesebb objektumokból, a különféle hazai és külföldi tapasztalatok, illetve a magyar és angol nyelvű szakirodalom figyelembe vételével állítottam össze.

Általában az a szokás, hogy csillagképek szerinti sorba állítva mutatják be a mély-ég- objektumtípusokat és általában ezek közé a kettőscsillagokat is besorolják, ezért én is így jártam el.

A lista felépítése a következő: betűrendben találhatók a csillagképek, és az ezek szerinti csoportosításban az objektumok. Az első oszlop a sorszám, (ezidáig a 149.-ig jutottam el), a második oszlopba kerülnek az objektumok nevei. Itt a különböző szokásos megjelölések mellett a csillagok ún. SAO-katalógusszámait is feltüntettem, ez főleg a MEADE Autostar-ral rendelkező műszerek tulajdonosainak segít sokat. A következő oszlopban találhatók a csillagképek nevei, mégpedig színekkel jelölve, piros a nyári, sárga az őszi, fehér a téli és zöld a tavaszi csillagképek színe, kékkel a cirkumpoláris csillagképeket jelölöm, és általában feltüntetem minden csillagképnél azt is, hogy mikor kulminál 22 órakor (KöZEI). A következő oszlopba kerültek a különböző fényességi adatok, itt tüntetem fel a csillagok vagy más objektumok látszó fényességei mellett a kettőscsillagok szögtávolságát, ill. az egyéb objektumtípusok kiterjedési adatait is. Ezután következik az objektum típusa, mely lehet kettős vagy többescsillag, változó, és színes (főleg vörös fényű) csillag, nyílthalmaz, gömbhalmaz, köd és galaxis. A következő két oszlop az objektumok koordinátáit tartalmazza, végül pedig az oszlopok sorát a megjegyzések rovat zárja. Ebbe a rovatba kerülnek azok a megfigyelések és szöveges leírás, amelyekkel egy-egy objektumot röviden bemutatok.

A lista természetesen ez esetben is meglehetősen szubjektív, azt a kevéssel több mint 150 objektumot gyűjtöttem idáig össze, amelyek javarészét már én magam is végigészleltem, és amelyeket akár – ezeket egyébként vastag betűvel jelzem – bemutatásra is érdemesnek tartok. Úgy érzem, érdemes már egy kis, de főleg közepes távcsővel rendelkező amatőrnek végigkeresni mintegy kiindulásként a mélyég megismerésének rögös útján ezeket a gyönyörű objektumokat. (Persze még van egy „apróság”: Hogyan találjuk meg a halvány objektumokat távcsövünkkel? Az azonos című cikket Szarka Levente honlapján olvashatjuk.)

A jövőben tervezem, hogy újra végigészlelem ezt a listát, kiegészítem a jegyzeteket és szeretném az egyes objektumokat lerajzolni vagy lefotózni. Mindebben természetesen szívesen veszem, ha mások is velem tartanak, és várom véleményüket, illetve örömmel veszem azt, ha kiegészítik és új adatokkal, célpontokkal bővítik a listát.

A lista a Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen honlapján olvasható, innen tölthető le: tél (42) (67KB), tavasz (27) (44KB), nyár (52) (81KB), ősz (31) (51KB), cirkumpoláris (37) (67KB) , és természetesen a jövőben folyamatosan frissítjük.

Gyarmathy István

Alább mellékelek a fentieken túl még néhány további hasznos irodalmat és linket:
  - Winstars planetáriumprogram ( ingyenesen letölthető )
  - Joachim Herrman: Csillagok
  - Joachim Herrman: Atlasz - Csillagászat
  - Ian Ridpath: Bolygók és csillagok
  - John H. Mallas-Evered Kreimer: A Messier album
  - Dalos Endre: Az Én Világom 2-3: A Tejútrendszer, A Galaxisok
  - T. A. Webb: Celestial objects
  - Robert Burnham: Celestial handbook
  - Mike Inglis: Field guide to the deep sky objects
  - David Ratledge: Observing the Caldwell objects
  - James Mullaney: Celestial harvest
  - Sky and Telescope: Small-scope sampler (Sue French cikkei!), Deep-sky notebook, és Observer's log rovatok

  - Sky and Telescope internetes változat
  - Havi észlelési lista
  - The all splendours no fuzzies observing list
  - Csillagképek leírása
  - Deep Sky Objects By Month


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.