A ramadán naptári érdekességei


Az iszlámhívők, vagyis a muszlimok vallási szokásai közül talán leginkább a böjti hónapot ismerjük, mi keresztények. A Hidzsra-naptár 9. hónapja a ramadán, vagyis a böjti hónap. A naptár elkészítése mindig a csillagászok feladata volt, az ma is, ismerkedjünk meg most ennek érdekességeivel.

A Hidzsra-naptár (tévesen hívják egyesek "Mohamedán" naptárnak!), a Hold Föld körüli keringését használja fel az idő mérésére. Ez rövidebb a mi általunk használt napévnél, vagyis, attól az időtartamtól, amennyi idő alatt a Föld megkerüli csillagunkat, a Napot. Ezért van az, hogy egy Hidzsra év kb. 10-11 nappal rövidebb a napévnél. Ebből adódik egy furcsa helyzet: ha egy muszlimtól megkérdezzük, hogy hány éves, tisztázni kell, hogy melyik naptár szerint adja meg a választ... 33 napév ugyanis 34 Hidzsra év! (A mi Gergely-naptárunkban az említett különbség miatt például a 2000. évben - az úgynevezett Hidzsra-naptár szerint ez az 1421. év - a ramadán két érdekességet is produkált: Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az előző ramadán vége is a 2000. naptári évére esetett, mégpedig január 6-ra. Ez volt az egyik ritka naptári érdekesség, míg a másik, hogy 2000-ben a ramadán utolsó napja a mi Karácsonyunkra esett, vagyis december 25-én volt újhold, és az ezt követő napon "lőtték le" - így mondják - a ramadánt. Akkor van vége a holdhónapnak, amikor a fiatal keskeny holdsarlót megpillantják...)

De mi is ez a ramadán? Az iszlám vallás, öt alapvető törvényt ír elő, melyek közül az egyik, a nagy megpróbáltatást jelentő szabály a ramadán hónapi böjtölés megtartása. A Hidzsra-naptárban a hónap elején az újhold utáni naptól, a következő újholdig tart egy holdhónap. A ramadán a Hidzsra-naptár 9. Hónapja, és ebben a hónapban napkeltétől napnyugtáig tilos enni, inni, dohányozni, és szexuális életet élni az igazhívő muszlimnak. Ezt a hónapot azért ünneplik meg, mert a hagyomány szerint ekkor érkezett Allahtól - Gábriel arkangyal segítségével Mohamedhez - az iszlám szent könyve, a Korán. A ramadán havi böjt alól mentesül az, aki utazik, beteg vagy az egészségét veszélyeztetné a szigorú megpróbáltatás. Amennyiben bizonyos ok miatt a böjt nem tartható meg, az elvesztett napokat pótolni kell, tehát a hónap elmúltával annyival több napig kell böjtölni, ahány napot elvesztett a hívő. A böjt megváltható szegény emberek étkeztetésével. A böjtnek két lényeges célja van: az egyik cél, hogy a vallásgyakorló bizonyítsa Allah előtt, hogy a lelke erősebb a test vágyánál és felül tud kerekedni a test földi megpróbáltatásain, tehát például le tudja győzni az éhségérzetét, amíg a Nap le nem nyugszik. A másik célja, hogy a böjt alatt egy teljes hónapig a jómódban élők is átérezzék az éhezés gyötrelmeit és így a szegény emberek problémáit! Ramadán hónap után shavvál hónap következik, mely első 3 napján tartják a böjt megtörésének ünnepét (kis bajrám). A böjt rendkívüli megpróbáltatás akkor, amikor a ramadán a nyári hónapokra esik, hiszen ilyenkor nagyon meleg van, valamint a napkelte és a napnyugta közötti időtartam hosszabb! Ilyen időszak csak a 2010-es évek után lesz.

A ramadán időpontjának megállapításához segítségként közöljük, hogy az elkövetkező években mikor lesz újhold, mert a következő napon kezdődik a ramadán, illetve megadjuk az ezt követő újhold - ramadán utolsó előtti napja! - időpontját:
2001. november 15 - december 14.
2002. november 4 - december 4.
2003. október 26 - november 23.
2004. október 14 - november 12. (Érdekesség: 2004. október 28-án hajnalban teljes holdfogyatkozás lesz!)
2005. október 3 - november 2. (Érdekesség: 2005. október 3-án délelőtt Észak-Afrikában gyűrűs napfogyatkozás lesz, amely a szent városban, Mekkában részlegesként látszik majd!)

Szoboszlai Endre


A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.