Földrajzi koordinátákról okkultáció észlelőknek


Okkultáció-észleléseink tudományos célú értékelhetőségének alapfeltétele nem csak a pontos (pl. DCF időjel-adó által elérhető) időmérésben és megfelelő észlelőműszerek használatában rejlik, hanem szükségünk van megfigyelőhelyeink geodéziai pontosságú szabatos helymeghatározására is. Ez a megfelelő geodéziai dátumú ellipszoidi földrajzi koordináták beszerzését ill. szükség esetén ezek konverzióját jelenti.

Az adott országban (vagy mérő rendszerben pl. GPS) használt koordináta-rendszert nevezik geodéziai dátumnak. Ilyen dátumok például Észak-Amerikában a NAD27, NAD83, vagy a GPS rendszer által használt az USA Katonai Térképészeti Ügynöksége által kifejlesztett WGS-84. Tulajdonképpen dátum alapja van a hazai Egységes Országos Vetületi Rendszernek (EOV) is az úgynevezett HD-72, vagy a katonai (Gauss-Krüger vetületű) térképrendszerünknek az S42. Általában több száz helyi dátum létezik. A dátum állandósított földi pontok koordinátáinak meghatározásával rögzíti a koordináta-rendszert a Föld testében. Így a térképek koordináta-rendszere az esetek döntő többségében kapcsolódik az adott ország vetületi rendszeréhez és geodéziai dátumához.

Az okkultációs megfigyelőhelyek geodéziai koordinátait az egész Föld számára egységes tájolású geocentrikus, derékszögű koordináta-rendszerbe illesztett közepes földi ellipszoidon célszerű megadni.

Ez a koordináta-rendszer az IERS (International Earth Rotation Service) szervezetnek a kozmikus geodézia különböző mérési eljárásaival meghatározott és fenntartott ITRF (International Terrestre Reference Frame) nevű koordináta-rendszere. Az ITRF a földforgás-paraméterek ill. a precessziós-nutációs modellen keresztül képes csatlakozni az ugyancsak IERS VLBI állomáshálózata által megvalósított ICRF-hez (International Celestial Reference Frame), amelyben a Naprendszer égitesteinek efemeridáit és újabban a Hipparcos csillagpozíciókat is kifejezik.

Az ITRF Z tengelye a CIO (Conventional International Origin) felé mutat, amely irány egy t0 epochához tartozó középpólust jelöl ki. A triéder X tengelye a greenwichi közepes csillagászati meridián és az egyenlítő síkjának metszéspontja felé mutat. Az Y tengely ettől 90°-ra esik.

A mellékelt ábrán láthatjuk, hogy egy lokális geodéziai X, Y, Z (G) koordináta-rendszernek sem kezdőpontja, sem tengelyei nem esnek egybe az ITRF-el.

Az ITRF-be újabban a WGS-84-es jelű (World Geodetic System 1984) alapfelületet illesztik a Föld alakját és méretét legjobban megközelítő geocentrikus helyzetű ellipszoid realizálásaképpen.

A fent nevezett koordináta-rendszert és ellipszoid-méretet a lokális (különböző nemzetek által használt) térképrendszerek alapfelületei és az azokhoz tartozó koordináta-rendszerek a kialakításuk módszeréből adódóan általában csak több száz méteres hibával képviselik.

Így a fentieket összegezve: a különböző geodéziai térképrendszerek alapfelületei és a nemzetközi szervezetek által adoptált közepes földi ellipszoid elhelyezése és tájékozása valamint alakja és mérete közötti eltéréseket transzformációs paraméterek alapján figyelembe kell venni!

Ezt a munkát a hazai aktív okkultáció-észlelőknek jelen kis anyag összeállítója végzi, aki nemrégiben félszáz oldal terjedelmű anyagban taglalta e téma jelentőségét.

Nyári Szabolcs


A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.