Válogatott égi szépségek: Észlelési javaslat kis és közepes távcsövekhez ---ŐSZ
Összeállította: Gyarmathy István (gyistvan@www.hnp.hu)    
Vastagon szedett: bemutatásra javasolt; csillaggal jelölt: nehéz   ---------    A csillagoknál megadott szám a SAO katalógusra utal
               
# Objektum neve / Katalógus  Csillagkép / Kulminál   22 h-kor (hónap) (Mag)/[Sep] Kiterjedés            Egyéb adatok Objektum típusa RA (H:M) DEC (Deg) Jegyzetek
1 Gamma 37734-5  And.          okt.-nov. (2,5+6)[10"]  Kettős csillag 2:04 42°20' Az Almach az egyik szép színkontrasztot mutatató kettős, narancs és kék. A 10 szögmásodperces távolság könnyűvé teszi minden távcső számára.
2 Beta    /NGC 404 And. (2,1/11) 3'X3' Csillag és galaxis 1:10 35°37' "Komorowski üstököse". Fényes csillag, és tőle 6'-re halvány elliptikus gx. Az egyik jó "álüstökös" példa. Legalább 15 cm-es távcső kell a megpillantásához.
3 Σ 79 36833 And. (6+6,8)[...] Kettős csillag 1:03 44°42' Arany és ezüst színekben pompázó gyönyörű kettős.
4 M31 (32, NGC205= M110) And.  (5) 2˚58'X40' Spirális galaxis 0:42 41°17' A nagy Androméda-köd, osztályának legnagyszerűbb képviselője. 15 cm-ig a távcsövek fényes, ködös ellipszist mutatnak. A spirálkarok, és a sötét struktúrák megpillantásához 20 cm-nél nagyobb nyílás kell. Kísérői: M 32, M 110.
5 NGC 752     C 28 And.  (5,7) 50'x50' Nyílthalmaz 1:58 37°42' 50' kiterjedésű laza nyílthalmaz, legalább 8 cm-es távcső kell hozzá, mert elég halványak csillagai. Kb. 70 tagja van. A közelben van a kék-fehér 59 And. kettős (6,1+6,8, 17").
6 NGC 891 C23 And. (9,9) 14'X3'  Sb. Galaxis 2:22 42°21' Éléről látszó szép Sb típusú spirális gx. Mivel közel van a gamma And.-hoz, könnyű megtalálni. Az ősz egyik ékköve, típusa talán legszebb képviselője.
7 NGC7662  C 22 And.  (9) 17.0''x14.0" Planetáris köd 23:26 42°33' A "Kék hógolyó" köd apró kék folt 15 cm-es, szép kék korong 20 cm-es, és fényes kék, részleteket is mutató objektum 30 cm-es távcsőben.
8 *12  145064 Aqr.         aug.-okt. (5,8+7,3) [2.8"] Kettős csillag 21:04 -5°48' Halványkék és sárga csillagok szoros kettőse, szép színkontraszttal.
9 94    165625 Aqr. (5,3+7,3)  [13"] Kettős csillag 23:19 -13°26' Könnyen bontható, már 6 cm-es távcsőben is kettősnek látszik. Sárga és zöld.
10 M2  Aqr.  (6) 12'54"x12'54" Gömb-halmaz 21:33 0°49' Nagyon gazdag és tömör csillagraj; 7,5 cm-es távcső halvány foltnak mutatja. 13' nagyságú. (Az Aquarius másik gömbhalmaza az M 72, és még egy Messier érdekesség: a 4 csillagból álló M 73.)
11 *NGC7009 C 55 Aqr. (8) 28"x23" Planetáris köd 21:04 -11°21' A "Szaturnusz köd", igen fényes, zöldes-kék, részleteket nem mutató, elliptikus korong. A névadó gyűrűszerű szerkezet csak 30 cm-es és nagyobb nyílású távcsőben látható. A másik híres, hatalmas (16'X12'), de ezért jóval halványabb felületi fényességű pn. az NGC 7293, a Helix köd.
12 *Gamma  110707 Cet.      okt.-dec. (4, 6)[3"]  Kettős csillag 2:42 3°15' A Gamma Ceti látványos, szoros kettős. 
13 M 77 Cet.     okt.-dec. (8,4) Galaxis 2:42 0°0' Viszonylag könnyű, irreguláris galaxis.Központi magjában egyenetlen parázslás, melyet nagyon halvány fényköd vesz körül.
14 NGC 7243  C 16 Lacerta szept.-okt. (6,4) 21' Nyílthalmaz 22:15 49°53' A Lacerta kevéssé ismert halamzainak (továbbiak: NGC 7243 és 7209) legszebbje. Kb. 50 db. 13 mg.-nél fényesebb tagja egyenlőtlen eloszlású, majdnem "kettőshalmaz". Közepén szép 9 mg-s kettős ül, melynek tagjai 5"-re vannak egymástól. 
15 M15  Peg.     szep.-okt. (6) 12'18"x12'18" Gömb-halmaz 21:30 12°10' A Nagy Pegazus-gömbhalmaz fényes, de és nagyon kompakt. Még 30 cm-es távcsővel, és nagy nagyítással sem teljesen felbontható. 12' kiterjedésű.
16 NGC7331  C 30 Peg.    szep.-okt. (9,5) 11,4'X4' Galaxis 22:37 34°26' A Pegazus sok halvány galaxisa közül a legfényesebb. Mellette több halvány társ: NGC 7336, 7335, 7337
17 NGC7479  C 44 Peg.    szep.-okt. (10,9) Galaxis 23:05 12°20' Az É-i égbolt talán legjobb küllős spirálisa. Az elnyúlt középső sáv 20 cm-es távcsőben jól látható, a karok nagyobb műszert igényelnek.
18 Béta       38592 Per.         nov.-dec. (2) Változó csillag 3:08 40°58' Algol. A fedési változók tipikus képviselője. 2,86 naponként  2,1 mg-ról 3,4 mg-ra halványul, s ez 9,8 óra hosszat tart.
19 Epsilon 56840 Per. (2,9+8)[9"] Kettős csillag 3:58 40°1' Már akár 6 cm nyílású távcsővel is szétválasztható kettős. Főcsillagának fényessége 2,9 , 9" távolságra lévő kísérőjéé 8 magnitúdó.
20 Eta      23655 Per. (3,9+8,6) [29"] Kettős csillag 2:50 55°54' Miram. Tágas kettős. Piros és fehér tagok.
21 NGC869 Per  (4) 30'x30' Nyílthalmaz 2:19 57°10'  
22 NGC884   C 14 Per  (5) 30'x30' Nyílthalmaz 2:22 57°8' Az NGC869 és 884 a Perseus kettős halmazai. A legszebb nyílthalmaznak tartják kis távcsövek számára. Lehetőleg kis nagyítás segít, hiszen kell a nagy látómező. A színek nagyobb távcsövekkel különböztethetők meg.
23 M 34 Per. (6) 35'x35' Nyílthalmaz 2:42 42°48' 15'X30' Mintegy 80 darab, 7-10 magnitúdós csillagot tartalmazó csillaghalmaz.
24 M76 Per. (11) 2'43"x1'47" Planetáris köd 1:42 51°36' Kis Dumbell köd. Összfényessége mintegy 11 magnitúdó. 2'43" X 1'47".  A Dumbell kicsi párja.
25 NGC 1023 Per. (9,3) 7,4'X3,5' Galaxis 2:40 39°4' Szép csillagkörnyezetben úszó, K-Ny-i irányban szinte teljesen oldalról látszó spirál galaxis, tömör, csillagszerű maggal. Az M 34.től 3,5 fokra délre. További látnivalók: NGC 1513, 1528, 1545, 1626 NYH, utóbbi emissziós ködbe ágyazva!
26 *Alpha     110291 Psc.      okt.-nov. (4+5)[3"]  Kettős csillag 2:02 2°46' Az Alpha Piscium egy szoros, fehér kettős, 3 szögmásodpercre.
27 Zéta 109739,40 Psc.      (5,6+6,5) [23"]  Kettős csillag 1:13 7°35' Sárga és kék. Szép kettős, már jobb látcsővel is bontható.
28 19   128354 Psc.        okt-nov.  (5)  Vörös fényű csillag 23:44 0°43' A 19 (TX) Piscium erős vörös színű, minden távcsőméretben feltűnik. A Halakban van egy halvány M spirális gx. is: az M74.
29 NGC253  Scl.         okt.-nov. (9?) 25'x7' Spirális galaxis 0:47 -25°16' Az NGC 253 olyasmi, mint az M 31, de kisebb. 
30 Iota (6) 55347 Tri.        nov.-dec. (5,2+6,8) [4"] Kettős csillag 2:12 30°18' Arany és kék. Szoros kettős, felbontásához legalább 8 cm-es távcső szükséges.
31 M 33 Tri.         (5,3), 1° Spirális galaxis 1:34 30°40' Sc típusú spirális gx, kicsiny felületi fényességű, fontos a jó ég! Többnyire halvány ködfoltnak látszik.