Elhangzott előadások címei 1989 - 1999 MAK


Az alábbiakban önkényesen csoportosítva közreadom egyesületünk 1989. - 1999. közötti (akkor még Magnitúdó Amatőrcsillagász Kör) rendszeres csütörtöki foglalkozásain elhangzott előadások címeit.

Általános csillagászati témák
A csillagok üzenetei
A csillagászat alapjai
Amiről a csillagok fénye mesél
A fizika és a csillagászat viszonya
A Tejútrendszer útjain
A fénysebesség megmérése
Miből áll a Világmindenség?
A számok kialakulásának története
Alapfogalmak a csillagászatban
Csillagászati időszámítás
Csillagászati könyvpiac az elmúlt tíz évben
Csillagászati tévhitek és babonák
Mit lehet a csillagok fényéből megállapítani?
Tájékozódás a csillagos égen - tavaszi, nyári, őszi, téli, déli csillagképek
Hogyan mozognak az égen az égitestek?
Égitestek kelte, nyugta

A Naprendszer témái
Csillagunk a Nap
Napunk adatai
Az analemma-görbéről
Naprendszerünk bolygói
Bolygólégkörök
A Nap-Föld távolság mérésének története
Föld típusú bolygók
Hogyan mozog a Föld?
Kísérőnk a Hold
Holdfogyatkozások
Napfogyatkozások
Napfogyatkozás Magyarországon 1999. - eredmények
Detektoros megfigyelések a napfogyatkozás peremén
A napfogyatkozás videójának kiértékelése
A napfogyatkozás fotóinak, diáinak kiértékelése
Vulkánosság a Naprendszerben
A Mars és a földönkívüli élet kutatása
A Plútó felfedezésének története
Óriásbolygók és bolygógyűrűk
Naprendszerünk parányai - üstökösök, meteorok, kisbolygók
Holdak és gyűrűk a bolygók körül
A Naprendszer égitestjeinek megfigyelése
Az évtized hullása - Perseidák?
Az üstökösök és a meteorok kapcsolata
A Leonidák szülő üstököse
A Swift-Tuttle-üstökös és a Perseidák kapcsolata
Képek a P/Shoemaker-Levy 9 üstökös karamboljáról
A szolaritás ionoszférikus és magnetoszférikus hatásai
A Naprendszer keletkezése
A Naprendszer stabilitása

Asztrofizikai témák
Távolságmérések a csillagászatban
Öreg és fiatal csillagok
Első és második generációs csillagok
Elemirészecskék osztályozása
Föld alatti csillagászat (neutrinok)
A Világegyetem sötét tömegei
Kettőscsillagok
Kémia a csillagászatban
Kísérleti nukleáris asztrofizika
Rádió és radarcsillagászat alapjai
A csillagközi anyag
Csillaghalmazok
Csillagok állapothatározói
Hertzsprung-Russell-diagram
Csillagok belső szerkezete (Vogt-Russell tétel)
Csillagok energia termelése
Csillagok fejlődése
Csillagok születése
Csillagok élete
Kalandozás a Messier objektumok között
Eruptív és pulzáló változócsillagok
Fényes nóva a déli égbolton
A Cassiopeia fényes nóvája
Robbanó csillag portréja
Hogyan észleljünk változócsillagot?
Érdekes változócsillagok fénygörbéi
Fekete lyuk
Spirálkarok a Tejútrendszerben
Galaxisok morfológiai osztályozása
Gravitációs lencsék
Rejtélyes kvazárok

Egy kis számolgatás és annak alapjai
Mechanikai alapok I-X.
Égimechanikai alapok I-II.
A bolygómozgás törvényei
Kepler törvények
Efemeriszszámítás
Pályaszámítás

Filozófiai, kozmológiai és élettel kapcsolatos témák
Tér és idő
Táguló Világegyetem
A Világegyetem kialakulása
Kozmológiai áttekintés
Relativitás és kozmológia
A Világegyetem szerkezete - modellek
Az élet lehetősége a Földön kívül
Kozmikus kapcsolatfelvétel

Történeti témák minden mennyiségben
A csillagászat kialakulása
A csillagászat története
A kőkori csillagászattól napjaink csillagászatáig
Állatövi csillagképek mitológiája
Biblia, történelmi események és a csillagászat
A Betlehemi csillag
Hit és természettudományok
Kálvin hatása a tudományok fejlődésére
A naptár története
Honfoglalás és Napfogyatkozás
A magyar tudomány híre a világban
Jezsuiták szerepe a magyar csillagászat történetben
250 éve jelent meg Maróthi György Csillagismertetője
Az iszlám csillagászata
A történelem nagy csillagászai
Amerika felfedezése és a csillagos ég
Herschel és a Uránusz felfedezése
Jai Singh (1688-1743) csillagászata

A csillagászat "technikai" háttere
A távcső története
A távcső kezelése
Csillagászati távcsövek
Hogyan építsünk távcsövet? (optikai alapok)
Mire jó egy távcső?
Amatőrtávcsövektől az óriás teleszkópokig
Modern csillagászati megfigyelőhelyek
Amatőrcsillagászati fényképezés
Fényképezés technikája
Fényképészeti labormunkák a csillagászatban I-II.
Asztrofotók kiértékelése
Csillagászati felvételek új kiértékelő eszközei
A csillagászat mérőműszerei
Csillagkatalógusok és csillagatlaszok használata
Csillagászati megfigyelési gyakorlatok
Csillagászati mérések, számítások
Közös csillagászati feladatmegoldások
Készítsünk napórát
Megfigyelések szerepe a csillagászatban
Megfigyelési adatok kiértékelése
Számítástechnika a csillagászatban
A CCD kamera alkalmazása
Képfeldolgozás a csillagászatban
Képfeldolgozás számítógéppel
Változócsillag észlelés modellezése számítógéppel

Geodéziai, koordinátás és idő témák
Geodézia és csillagászat
A Föld-alak meghatározásának története
A földrajzi-koordináták és ami mögöttük van
Megfigyelőhelyek helyzeteinek összehasonlítása
A Föld dinamikai folyamatai és a kozmikus geodézia koordinátarendszerei
A szökőmásodperc és ami mögötte van
Csillagászati koordinátarendszerek

Űrkutatási témák
Ember és Világűr
Rakétahajtóművek
34 éve jutott először ember az űrbe
Huszonegy éves lábnyomok a Holdon
Az űrhajózás fontosabb állomásai
Az űrhajózás jövője
A nagy bolygó utazó - a Voyager űrszondák eredményei
Bolygószondák

Expedíciók, utazások beszámolói
Expedícióval a Nílus völgyében 1988.
Expedícióval Kínában
Expedíciókkal ókori kultúrák földjén - Egyiptom, Kréta, Görögország
Csillagászként Izraelben
Expedícióval az éjféli Nap birodalmában 1990. - Skandináv expedíció
Magas-Tátra alulról és felülről
Maják földjén Mexikóban
Peru ege alatt
Párizsi séta csillagász szemmel
Nappali éjszaka Hawaii-ban 1991.
Hat hónap Berkeley-ben
A Taj Mahal sötétségbe borul 1995.
Kalandozás dél-Indiában 1996.
Zarándoklat Indiában Körösi Csoma Sándor emlékére 1997.
Hawaii és amerikai útiélmények 1997.
Óriástávcsövek a Mauna Kea tetején
Nyugat-India felfedezése 1998.
Napfogyatkozások: 90 Skandinávia, 91 Hawaii, 95 India
Namaste Nepál 1999. - Királyság a Himalájában

A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.