A fényszennyezésről tartottak konferenciát Debrecenben

A természetet óvjuk, ha optimálisan világítunk

A Hortobágyi Nemzeti Park és a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület szervezésében (több más szakmai, önkormányzati és állami szervezet részvételével) 2004. szeptember 22-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában egy olyan új szennyezési formáról tartottak tanácskozást a szakemberek, amit modern korunk okoz: a fényszennyezésről.


Forrás: internet

A rendezvényen több csillagász, amatőrcsillagász is részt vett, valamint több csillagászati szervezet képviseltette magát, így a Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen is, valalmint a Magyar Csillagászati Egyesület is. A sötét égbolt óvása azért rendkívül fontos a csillagászati szakemberek (és az egész emberiség) számára, mert az égbolt látványa és ismerete, ugyan olyan kultúrkincse az emberiségnek, mint a zene, vagy az irodalom stb... Azonban az elmúlt néhány évtized technikai fejlődése következtében fellépő fényszennyezés, az égbolt sötétségét, így szépségét, rendkívüli módon veszélyezteti. A fényszennyezés tehát korunk új kihívása, az urbanizáció, és a technikai fejlődés következménye. Ez a nemrég még ismeretlen jelenség csak az utóbbi időben került a környezet- és természetvédelem által is számításba veendő káros környezeti hatások listájára. A konferencia célja ezért az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a fényszennyezés természetre, települési környezetre, és nem utolsó sorban a csillagos égre gyakorolt káros hatásaira. A konferencián szó volt a fényszennyezés csökkentése érdekében teendő műszaki megoldásokról, és jogi lehetőségekről is.

A szakemberek megállapították, hogy nagyon fontos a terek, utcák, épületek, telephelyek megvilágítása (szép városkép, közlekedés- és a vagyonbiztonság szem előtt tartása), de ezen törekvéseink során az optimális és energiatakarékos megoldásokat kell keresni. Az előadások végkicsengése egyöntető volt: a túlzott fénykibocsátás káros hatást gyakorol mind a növények, mind az állatok (főleg a madarak), mind az emberek életére, végső soron az egész földi élővilágra. A szakemberek felhívták a figyelmet arra is, hogy a fényszennyezés csökkentése érdekében a tervezőmérnököknek, önkormányzatoknak, vállalati energetikusoknak, bűnügyi és közlekedési szakembereknek stb., együtt kell gondolkodniuk és cselekedniük annak érdekében, hogy csak ott, és csak annyi ideig világítsuk meg a környezetünket, amennyi ideig, és amennyire ez az adott helyen szükséges. Az optimális megvilágítási megoldásoknak nem csak természetóvó, sötétégbolt-megőrző, de gazdasági (pénzmegtakarítási) eredményei is lesznek, ha a jövőben erre nagyobb figyelmet fordít a 21. század emberi társadalma.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaságának elnöke, Nagy János felajánlotta segítségét azok számára, akik magukénak érzik azt, hogy a jövőben optimális köz- és térvilágítást alkalmazzanak...

A konferencia közös nyilatkozat kiadásának elfogadásával zárult.

A témakörről az interneten további érdekességek is olvashatók: fényszennyezés és felsőtisza honlapokon

(Összefoglalta: Szoboszlai Endre)


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.