Nyilatkozat

A debreceni "Konferencia a fényszennyezésről" résztvevői tekintetbe véve a fényszennyezés* rohamos növekedését, amely a csillagos égbolt látványának nagymértékű romlásán kívül zavarhatja az emberek éjszakai nyugalmát, veszélyezteti egyes állatfajok túlélési esélyeit és felesleges energia pazarláshoz is vezet,

csatlakozunk az alábbi kezdeményezésekhez:

- az Egyesült Nemzetek III. Világűr Békés Hasznosításának Konferenciája (UNISPACE III) keretében megtartott IAU/COSPAR/ENSZ "A csillagászati égbolt védelme" (Bécs, 1999 július 12-16) szimpóziumának nyilatkozata. Ennek értelmében "Földünk környezete az egész emberiség közös tartománya, amit meg kell óvni a káros szennyezéstől és mindenféle visszafordíthatatlan változástól", egyben felszólította a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az égbolt fény- és bármilyen más jellegű szennyezésének szabályozására;

- az IAU/COSPAR/ENSZ "A csillagászatot károsító környezeti hatások visszaszorítása" konferenciájának (Párizs 1992, június 30 - július 2) határozata, mely kimondja, hogy "az éjszakai csillagos égbolt az egész emberiség öröksége, amelyet tisztának és láthatónak kell megőrizni a mai és a jövő generációknak".

A csillagos égbolt ez egyetlen ablakunk a Világegyetemre, amely századokon keresztül természetes környezetünkként kihatott az egész emberi kultúrára, művészetekre, filozófiára, irodalomra és vallásra; ami a tudományos kutatás és oktatás egyik kulcs eleme, és az élővilág természetes környezete. Szükségesnek tartjuk, hogy helyi és országos szintű lépések szülessenek a felesleges fénykibocsátás csökkentésére. Mindezt a fentieken túl megerősíti, hogy a fényszennyezés mértéke több helyen már olyan szintet ért el, ami megnehezíti az emberek éjszakai pihenését, és káprázás okozásával veszélyezteti a közlekedés biztonságát is. A fényszennyezés károsan érinti természeti környezetünket, az élővilágot is - külön figyelmet érdemelnek nemzeti parkjaink és védett területeink. Gyermekek nőnek fel úgy, hogy kimaradt életükből az igazi csillagos égbolt, pl. a Tejút látványa. A csillagászati kutatásokat, oktatást és ismeretterjesztést végző intézmények munkáját megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi környezetük felesleges megvilágítása. A fényszennyezés egy jelentős része elkerülhető a biztonságos közvilágítás veszélyeztetése nélkül, mindezzel a felesleges energiafogyasztás is csökkenthető.

Kérjük az illetékes minisztériumokat,

hogy támogassák fényszennyezés elleni jogszabályok megalkotását, elősegítve egy racionálisabb és jobb minőségű közvilágítás létrehozását, a fényszennyezés okozta káprázás csökkentését, a biztonságosabb közúti közlekedést, a kültéri világítás energiafogyasztásának csökkentését, az ember és az élővilág természetes biológiai ritmusának védelmét, az ökológiai egyensúly és a természetes éjszakai tájkép megőrzését és nem utolsósorban, hogy megvédjük a csillagos égbolt látványát.

Kérjük az önkormányzatokat,

hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága által javasolt helyi szabályozás mintájára (megtalálható az alábbi honlapon) hozzanak rendeletet a településeken a fényszennyezés visszaszorítására. Ezzel az országos szintű szabályozást megelőzve, majd később azt kiegészítve is lehetőség nyílik a fentiekben felsorolt célok helyi érvényesítésére.

Debrecen, 2004. szeptember 22.

   A konferencia szervezői:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Magyar Csillagászati Egyesület
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaság
Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület
MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
Magyar Világítástechnikáért Alapítvány
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csillagászati Szakcsoportja

   A konferencia 65 résztvevője

A konferencia anyagai, és egyéb fényszennyezéssel kapcsolatos dokumentumok ezen a honlapon tekinthetők meg.

* Fényszennyezés: "...a mesterséges fényforrásokból származó bármilyen fény, amely kívül jut azon a területen, amelyre szánták, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a fény a horizont síkja fölé irányul. "


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.