Az analemma-görbéről
Eredetileg elhangzott 1993. október 1-én Szombathelyen a Napóra Szimpozion rendezvényen.


A Marik Miklós által szerkesztett Csillagászat (1989) című könyv Az időszámítás és a naptár című alfejezetében tömörítve az alábbiakat olvashatjuk: A valódi szoláris idő a napkorong középpontjának óraszöge + 12h. A napkorong középpontjának két egymást követő delelése közti időtartamot valódi napnak nevezzük. A valódi napok hosszai nem azonosak, mert csillagidőben mérve a Nap nem egyenletes szögsebességgel halad az égbolton. A Fiktív Ekliptikai Középnap (FEkK) csillagidőben mérve egyenletes szögsebességgel megy végig az ekliptikán. Az ekliptika befutásához annyi időre van szüksége, mint a valódi Napnak. A valódi Nappal a perihélium pontban találkozik. A Fiktív Egyenlítői Középnap (FEgyK) egyenletes szögsebességgel halad körbe az egyenlítőn. Az egyenlítő befutásához annyi időre van szüksége, mint a FEkK-nak az egyenlítő befutásához. A FEkK-pal a tavaszpontban esik egybe. A FEgyK óraszögével definiálták a közép szoláris időt. A valódi szoláris idő és a közép szoláris idő különbségét nevezzük időegyenletnek.

Ha a Nap látszólagos pozícióit ugyanabban az időben felrajzoljuk, akkor megkapjuk az analemma-görbét. Kialakulásáért több tényező felelős. A Nap az ekliptikán halad, az időt pedig az egyenlítőn mérjük, így a Nap hol siet, hol késik, vagyis kialakul a nagy nyolcas. A Föld tengelyhajlásának duplája megadja a nyolcas hosszát. A Föld pálya excentricitása miatt eltérő a nyolcas feje és törzse. A nyolcas pici dőlése pedig abból adódik, hogy nem perihéliumban, hanem azelőtt, kb. 12.5 nappal következik be a téli napforduló.


Napóra Debrecenben

Az idők folyamán a Föld pályaelemei megváltoznak, személyi számítógép segítségével vizsgáljuk meg és szemléljük, miként változik ennek eredményeként az analemma-görbe.

A Föld tengelyhajlása 1993-ban : 23°26'24"
A Föld pálya excentricitása 1993-ban : 0.01671107

Az időegyenlet szélsőértékei és nulla pontjai 1993-ban

feb. 11. -14:15
máj. 14. +03:42
júl. 26. -06:29
nov. 03. +16:26
ápr. 15. 0:0
jún. 13. 0:0
aug. 31. 0:0
dec. 25. 0:0

Zajácz György


A MACSED lapok egyelőre még fejlesztés alatt állnak.