Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2010. április 15-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2009-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2009-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

A Csillagászat Nemzetközi Évében foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 49 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2009-ben 23 fő fizette be.

2009. április 23-án tartottuk az egyesület éves közgyűlését , melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés, az elnökség megválasztása és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2010-es tagdíj mértéke, a Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft ÉAOP-os pályázatának partneri támogatása csillagda létesítésben.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásokból működtünk, vásároltunk fényképezőgépet, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk.

Rendszeres foglalkozásainkra (38 alkalom) 398-an (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Májusban meghívott előadót: Sárneczky Krisztiánt, az MCSE titkárát fogadtuk. Áprilisban egyesületünk rendezte a Koppányi István emlékére alapított civildíj átadó ünnepséget.

Egyesületünk tagjaival a Csillagászat Nemzetközi Évében Debrecenben és távolabb összesen 42 nyilvános rendezvényt tartottunk 2563 látogatónak, ebből 27 távcsöves bemutatót 1431 vendégnek. Debrecenben 24, Hajdú-Bihar megyében 17, határon túl 1 alkalommal. Emlékezetesek Debrecenben a Nagytemplom előtti csillagsétánk, a Fórum tetején tartott távcsöves bemutatóink, a Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programjaink, Hortobágy-Halastónál a Csillagnéző túránk, Hortobágy Fecskeház Erdei Iskolában az előadásaink és távcsöves bemutatóink, Székelyhídon (R) a csillagászati programunk. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a csillagok fejlődéséről, az égi tájékozódásról és az Univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre számított 2009-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, októberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk fogyatkozások, változók, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok, kettősök és fotózás kapcsán. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Átmenetileg a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában helyeztük el az új Bemutató Csillagda fő műszerét. A műszer-együttessel szép mélyég fotók készültek. Végleges megoldást jelentene egyrészt az Agora Plusz keretében az Egyetemi Botanikuskertben tervezett fejlesztés (tudománynépszerűsítő központ) mely bemutató csillagda lehetőségét is tartalmazza. Másrészt a Zsuzsi erdei kisvasút hármashegyi fejlesztésében is szerepel csillagda létesítés fényszennyezés mentes helyen.

Internet-es honlapunkat csillagászati környezetben napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 13 új lapot készítettünk, 10 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagaszat.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez; kollégák, társ-szervezetek felé tevékenységünket, eredményeinket mutattuk be; továbbá égi tájékozódást segítő információkat adtunk közre. Tevékenységünket többen honlapunkon keresztül ismerték meg és kapcsolódtak be a munkánkba.

Szeptemberben a miskolci Androméda Csillagvizsgáló Egyesület hegyháti tanulmányútjához csatlakoztunk 8 fővel. Az út során több dunántúli amatőr csillagvizsgálót kerestünk fel. Áprilisban Nagyszalontán koszorúztunk Kulin György halálának 20. évfordulójára szervezett rendezvényen.

Több rádió (Friss, MR6 Debrecen, Klub, Retro) és az Alföld TV műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Több előadást tartottunk a tarjáni Meteor távcsöves találkozón. Szeptemberben a Lastovo Természeti Parkban rendezték meg a II. Nemzetközi Csillagoségbolt park Szimpóziumot, ahol előadást tartottunk. Civil rendezvényekre képviselőt küldtünk.

A MACSED 2009-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
33.672 Ft
  Bank
516.812 Ft
Összesen
550.484 Ft
Bevételek 2009.
 
Támogatás (NCA)
220.000 Ft
Tagdíjak
34.500 Ft
SZJA 1 %
187.543 Ft
Banki kamat
878 Ft
Számlázott bevételek
145.000 Ft
Bevételek összesen
587.921 Ft
Kiadások 2009.
 
Útiköltség
14.180 Ft
Bankköltség
15.658 Ft
Postaköltség
3.215 Ft
Telefon, internet költségek
30.000 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
106.052 Ft
Nyomtatvány, irodaszer
1.220 Ft
Tagdíj (MCSE)
6.400 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
65.278 Ft
Anyagok
280 Ft
Tárgyi eszközök
147.960 Ft
Kiadások összesen
390.243 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
1.725 Ft
  Bank
749.887 Ft
Összesen
751.612 Ft

2008-as közhasznúsági beszámoló