Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2009. április 23-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2008-as tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2008-ban az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Felkészültünk a Csillagászat Nemzetközi Évére. Taglétszámunk 48 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2008-ban 17 fő fizette be.

2008. április 17-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben kétszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2009-es tagdíj mértéke.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásokból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és informatikai javításra fordítottuk.

Rendszeres foglalkozásainkra (36 alkalom) 357-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Áprilisban meghívott előadót fogadtunk Ladányi Tamás személyében. Áprilisban egyesületünk kapta a Koppányi István emlékére alapított civil-díjat.

Egyesületünk tagjaival 2008-ban Debrecenben és távolabb összesen 30 nyilvános rendezvényt tartottunk 1507 látogatónak, ebből 19 távcsöves bemutatót 1012 vendégnek. Debrecenben 16, Hajdú-Bihar megyében 10 alkalommal. Emlékezetesek a Nagytemplom előtti csillagsétáink és a hortobágyi daruünnepet követő távcsöves bemutatónk. Több helyszínen kapcsolódtunk a Szent Iván éji programokhoz. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, az égi tájékozódásról, a betlehemi csillagról és az Univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre számított 2008-as napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, októberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk fogyatkozások, változók, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok, kettősök és fotózás kapcsán. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Átmenetileg a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában helyeztük el az új Bemutató Csillagda fő műszerét. A műszer-együttessel szép mélyég fotók készültek. Továbbra is végleges megoldást jelentene a fényszennyezés mentes Hármashegyi Erdei Iskolánál való csillagda építés. Szintén erőfeszítéseket tettünk egy debreceni bemutató csillagvizsgáló létesítése érdekében. Mivel a Polgármesteri Hivatal nem támogatta az Újkerti "szánkódombra" benyújtott elképzelésünket, megkerestük a Hivatal, a Debreceni Egyetem és a MTA Napfizikai Obszervatórium illetékeseit az Egyetemi Botanikuskertben tervezett fejlesztések (tudománynépszerüsítő központ) kapcsán egy bemutató csillagda és planetárium létesítése érdekében. Sajnos ezidáig nem tudunk kedvező döntésről.

Internet-es honlapunkat csillagászati környezetben napra készen fejlesztjük. Az év folyamán 10 új lapot készítettünk, 16 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagaszat.hu A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt égi tájékozódást segítő információkat adunk közre.

Szeptemberben közös kirándulást szerveztünk Nagyszalontára, ahol felkerestük dr.Kulin György (a csillagászati mozgalom létrehozója) szülőházát és szobrát, továbbá a helyi amatőrcsillagász kollégával szakmai tapasztalatcserét folytattunk.

Több rádió (Friss, Klub, MR6 Debrecen, Retro, MR1 Kossuth) és az Alföld TV műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Részesei voltunk a tarjáni Meteor távcsöves találkozónak. Előadással vettünk részt a sepsiszentgyörgyi (Benedek-rét) észlelőtáboron és a bátorligeti Messier-marathonon. Előadást tartottunk a Darksky (Sötét-ég) 2008 konferencián. Civil rendezvényekre képviselőt küldtünk.

A MACSED 2008-as bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
13.664 Ft
  Bank
637.671 Ft
Bevételek 2008.
 
Támogatás (NCA)
300.000 Ft
Tagdíjak
27.000 Ft
SZJA 1 %
74.646 Ft
Banki kamat
923 Ft
Bevételek összesen
402.569 Ft
Kiadások 2008.
 
Útiköltség
22.576 Ft
Bankköltség
14.920 Ft
Postaköltség
4.420 Ft
Telefon, internet költségek
52.500 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
317.300 Ft
Nyomtatvány, irodaszer
6.780 Ft
Tagdíj (MCSE)
6.000 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
54.112 Ft
Kisértékű eszközök
24.812 Ft
Kiadások összesen
503.420 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
33.672 Ft
  Bank
516.812 Ft

2007-es közhasznúsági beszámoló