Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2008. április 17-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2007-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2007-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 48 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2007-ben 24 fő fizette be.

2007. április 12-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, pályázatok, 2008-as tagdíj mértéke.

Sikeres lett a Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadott pályázatunk. Pályázati forrásokból működtünk, vásároltunk projektort, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és távcső kiegészítőre fordítottuk.

Rendszeres foglalkozásainkra (40 alkalom) 441-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Márciusban ünnepeltük csillagászati közösségünk harmincéves jubileumát. Az év folyamán négy meghívott előadót fogadtunk: Barhta Lajos, Horváth István, Görgei Zoltán, Papp István személyében.

Egyesületünk tagjaival 2007-ben Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében összesen 24 nyilvános rendezvényt tartottunk 1145 látogatónak, ebből 11 távcsöves bemutatót 660 vendégnek. Debrecenben 16, Hajdú-Bihar megyében 8 alkalommal. Kapcsolódtunk a Szent Iván éji programokhoz. Az iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, az égi tájékozódásról, a művészi Világegyetemről és az Univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2007-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét.

Márciusban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, szeptemberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk változók, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. Ezeket honlapunkon is bemutattuk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Átmenetileg a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában helyeztük el az új Bemutató Csillagda fő műszerét. Továbbra is végleges megoldást jelentene a fényszennyezés mentes Hármashegyi Erdei Iskolánál való csillagda építés. 1%-ból Paragon 40mm-es okulárral bővítettük az eszközparkunkat. A műszer-együttessel sikeres mélyég fotók készültek.

Internet-es honlapunkat nonprofit környezetben napra készen fejlesztjük. Az év folyamán 16 új lapot készítettünk, 11 lapot bővítettünk. Egy év alatt 13.000-en látogatták meg. Címe: macsed.ngo.hu Jelenleg az ngo.hu nem üzemel, így ideiglenesen az új és legfontosabb anyagaink a w3.cablenet.hu/zajacz helyen olvashatók. A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk.

Szeptemberben szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Salgótarjánba a gedőcz-tetői csillagdába és a szilváskői észlelőbázisra.

Több rádió (Cívis, Friss, Aqua) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Részt vettünk a bajai MCSE helyi csoportok találkozóján, a zeteváraljai észlelőtáboron és a tarjáni Meteor távcsöves találkozókon, valamint a fényszennyezés konferencián La Palmán. Civil rendezvényekre képviselőt küldtünk.

A MACSED 2007-es bevételei és kiadásai

Bevételek 2007.
 
Pályázatok
500.000 Ft
Tagdíjak
36.000 Ft
SZJA 1 %
63.497 Ft
Banki kamat
1.065 Ft
Bevételek összesen
600.562 Ft
Kiadások 2007.
 
Útiköltség
38.729 Ft
Bankköltség
14.314 Ft
Posta
4.130 Ft
Internet, telefon költségek
32.500 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
76.840 Ft
Nyomtatvány
783 Ft
Tagdíj (MCSE)
5.800 Ft
Szakkönyvek, szakmai folyóiratok
55.597 Ft
Kisértékű eszközök
14.480 Ft
Tárgyi eszközök
323.504 Ft
Kiadások összesen
566.677 Ft
2008-ra átvitt összeg
33.885 Ft

2006-os közhasznúsági beszámoló