Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2007. április 12-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2006-os tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2006-ban az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 48 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2006-ban 22 fő fizette be.

2006. április 27-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés, az új bemutató csillagda létesítés előkészületei és az elnökség megválasztása voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, pályázatok, tagok felvétele, pénzkezelés, 2007-es tagdíj mértéke.

Mind a két beadott pályázatunk sikeres lett (Nemzeti Civil Alapprogram, Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat) Pályázati forrásokból működtünk, vásároltunk szakkönyveket, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és távcső kiegészítőkre fordítottuk.

Rendszeres foglalkozásainkra (41 alkalom) 467-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Októberben meghívott előadót fogadtunk - Hegedüs Tibor (Baja): "Légköroptikai jelenségek" témában. Havi egy-egy alkalommal az ifjúsági előadássorozatunk zárásához értünk, 70 főt fogadtunk a 6 előadáson. Májusban találkozót szerveztünk a márciusi törökországi teljes napfogyatkozás expedíció útjáról, eredményeiről, melynek részeként délután ellátogattunk a Napfizikai Obszervatóriumba is.

Egyesületünk tagjaival 2006-ban Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében összesen 28 nyilvános rendezvényt tartottunk 1165 látogatónak, ebből 16 távcsöves bemutatót 727 vendégnek. Debrecenben 16, Hajdú-Bihar megyében 9 és a Partiumban 3 alkalommal. Az iskolákban, művelődési házakban, ifjúsági klubokban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a fogyatkozásokról, az égi tájékozódásról, a művészi Világegyetemről és az Univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Nagy élmény volt a Partiumban (Margitta, Albis, Szalacs) 235 érdeklődőnek előadást és távcsöves bemutatót tartani. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2006-os 2007-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Pályázati források és az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét.

Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, szeptemberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk napfogyatkozás, változók, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. Ezeket honlapunkon is bemutattuk. Megfigyeléseink az AAVSO, a VsNet kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Átmenetileg a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában helyeztük el az új Bemutató Csillagda fő műszerét. Továbbra is végleges megoldást jelentene a fényszennyezés mentes Hármashegyi Erdei Iskolánál való csillagda építés. 1%-ból optikai kiegészítőkkel bővítettük az eszközparkunkat. A műszer-együttessel sikeres mélyég fotók készültek.

Internet-es honlapunkat nonprofit környezetben napra készen fejlesztjük. Jelenleg 165 képes, szöveges lap található rajta. Látogatottsága egy év alatt túllépte a 26.000-et. Címe: http://www.macsed.ngo.hu A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk.

Júniusban szakmai kirándulást szerveztünk az MTA CSKI Piszkéstetői obszervatóriumába 16 fővel. Megnéztük az 1 méteres RC, a 90/60 cm-es Schmidt és az 50 cm-es Cassegrain távcsöveket. Este közös "csillag partin" a mátrai három falu templomának közeléből távcsöveinkkel csodálhattuk a gyönyörű eget.

Rendszeres foglalkozásainkhoz 11 havi körleveleket készítettünk, megfigyelési ötletekkel kiegészítve, valamint a nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat. A kártyanaptárunkat magunk terveztük.

Több rádió (Cívis, Friss, Aqua, Danubius) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Részt vettünk a törökországi teljes napfogyatkozás expedíción, a zeteváraljai észlelőtáboron, az asztrofotós találkozón, a fényszennyezés konferencián, a tarjáni távcsöves találkozókon. Több civil rendezvényen (pályázati tájékoztatók, NCA fórumok), továbbképzésen képviseltük egyesületünket.

A MACSED 2006-os bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
15.679 Ft
  Bank
270.357 Ft
Bevételek 2006.
 
Pályázatok
500.000 Ft
Önkormányzati támogatás
50.000 Ft
SZJA 1 %
143.271 Ft
Tagdíjak
33.000 Ft
Banki kamat
566 Ft
NYP tagdíj visszavét
1.150 Ft
Bevételek összesen
727.987 eFt
Kiadások 2006.
 
Nyomtatvány, irodaszer
710 Ft
Szakkönyvek, szakmai folyóiratok
64.459 Ft
Posta, internet, telefon költségek
29.704 Ft
Bankköltség
17.300 Ft
Tagdíjak (MCSE, ÚKH)
10.800 Ft
Megbízásidíjak
120.000 Ft
Könyvelési díj
20.000 Ft
Naptárkészítés
25.000 Ft
Kisértékű eszköz beszerzés
90.500 Ft
Kiadások összesen
378.473 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
12.586 Ft
  Bank
622.964 Ft

2005-ös közhasznúsági beszámoló