Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2005. március 31-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2004-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2004-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak, közművelődési intézmények látogatóinak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 40 fő, zömében ifjúsági korosztály. A tagsági díjat 2004-ben 29 fő fizette be.

2004. április 8-án tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben négyszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, ifjúsági előadássorozat, Vénusz-átvonulás, pályázatok, tagok felvétele, csillagda műszer vásárlás, 2005-ös tagdíj mértéke.

Mind a négy beadott pályázatunk sikeres lett (Debrecen Kulturális Alap, Civil Alap, Regionális Ifjúsági Tanács, Nemzeti Civil Alapprogram). Pályázati forrásokból működtünk, vásároltunk számítógépet, egyesületi telefont, szakkönyveket, utaztunk szakmai tapasztalatcserére és rendezvényre, készítettünk szóróanyagokat, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ból fizettünk elő szakmai újságokat. Csillagda felajánlásokból vásároltunk távcsövet.

Rendszeres foglalkozásainkra (45 alkalom) 646-an (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Meghívott előadókat fogadtunk: áprilisban Dr.Horváth András "Leszállások a Marsra", októberben Braskó Sándor "Bemutatkozik az Androméda csillagda - CCD-s képkészítés és feldolgozás" témákban. A tavasz folyamán befejeztük a csillagászati expedíciós sorozatunkat (4 ea). Az ősz folyamán elindítottuk a 12 - 16 éves korosztálynak szóló ifjúsági előadássorozatot, mely havi egy-egy alkalomból áll. Decemberben egyesületté alakulásunk ötödik évfordulóját ünnepeltük.

Egyesületünk tagjaival 2004-ben Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében összesen 36 nyilvános rendezvényt tartottunk 2623 látogatónak, ebből 2 komplex bemutatót 138 érdeklődőnek és 17 távcsöves bemutatót 1573 vendégnek. Sikeres Vénusz-átvonulás bemutatást és megfigyelést rendeztünk. Az iskolákban, művelődési házakban, ifjúsági klubokban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, fogyatkozásokról, égi tájékozódásról és a Világegyetemről szóltak, melyeket diavetítéssel, számítógépes modellezéssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2004-es, 2005-ös napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Pályázati források és az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez.

Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, szeptemberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Július elején 13 kis gyermek részvételével az ÚKH egyhetes csillagászati táborát tartottuk meg.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk Vénusz-átvonulás, holdfogyatkozás, üstökösök, Hold, bolygók, okkultációk, változócsillagok, meteorok, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. Ezeket honlapunkon is bemutattuk. A tervezett bemutató csillagdánál (Hármashegyi Erdei Iskola) kétszer tartottunk hangulatos, közös észlelést. Megfigyeléseink az AAVSO, a VsNet kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg. "Észlelési élményeim" című diákoknak kiírt MCSE pályázatra Sütő Tamás készített összeállítást.

Egy éve új debreceni Bemutató Csillagda létesítését kezdtük el a Hármashegyi Erdei Iskolánál. 8 további támogató ajánlott fel összeget. Elegendő támogatás hiányában új helyszínt keresünk. A csillagda megépüléséig közös Zsuzsi-vonatos megfigyeléseket tervezünk az Erdei Iskolánál.

Internet-es honlapunkat nonprofit környezetben napra készen fejlesztjük. Jelenleg 141 képes, szöveges lap található rajta. Látogatottsága havonta túllépi az 1000-et. Címe: http://www.macsed.ngo.hu A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk.

Júniusban szakmai tapasztalatcserét szerveztünk az Alföldön 5 csillagászati intézmény felkeresésével 7 fővel. A tapasztalatokat az új csillagda létesítésére használtuk fel.

Rendszeres foglalkozásainkhoz 11 havi körleveleket készítettünk, megfigyelési ötletekkel kiegészítve, valamint a nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat. A kártyanaptárunkat, a háromrét hajtott színes, képes ismertetőnket, csillagászati képeslapjainkat magunk terveztük.

Több rádió (Cívis, Friss) és TV (Alföld) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Részt vettünk a Csillagvizsgáló találkozón, az Ágasvári és a Szentléleki távcsöves találkozókon. Szeptemberben közreműködtünk a Fényszennyezés konferencia lebonyolításában. Több civil rendezvényen (pályázati tájékoztatók, NCA fórumok), továbbképzésen képviseltük egyesületünket.

A MACSED 2004-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
91 eFt
  Bank
827 eFt
Bevételek 2004.
 
Csillagda felajánlások
470 eFt
Pályázatok
630 eFt
SZJA 1 %
146 eFt
Tagdíjbevétel
41 eFt
Banki kamatok
16 eFt
Bevételek összesen
1.303 eFt
Kiadások 2004.
 
Nyomtatvány, irodaszer
12 eFt
Szakkönyvek, térkép, szakmai újságok
89 eFt
Posta, internet, telefon költségek
49 eFt
Gk. elszámolás
13 eFt
Honlap készítés
76 eFt
Bankköltség
13 eFt
Pályázati díj
3 eFt
Tagdíjak, bérleti díjak
72 eFt
Tiszteletdíjak (megbízásidíjak)
71 eFt
PR költségek
97 eFt
Tárgyi eszköz beszerzés (notebook, telefon, távcső)
915 eFt
Kiadások összesen
1.410 eFt
Záró pénzeszközök Pénztár
50 eFt
  Bank
759 eFt

2003-as közhasznúsági beszámoló