Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2004. április 8-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2003-as tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2003-ban az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak, közművelődési intézmények látogatóinak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 29 fő, zömében ifjúsági korosztály. A tagsági díjat 2003-ban 16 fő fizette be.

2003. március 27-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az elnökség megválasztása volt. Az elnökség évközben 8-szor ülésezett. Fontosabb határozataink: pályázatok, pénztáros személye, távcsővásárlás, csillagda létesítés, NCA elektor, 2004-es tagdíj mértéke.

Mind az öt beadott pályázatunk sikeres lett (Debrecen Kulturális Alap, Civil Alap * 2, Regionális Ifjúsági Tanács, MeH Civil Kapcsolatok főo). Pályázati forrásokból működtünk, fizettünk elő szakmai újságokat, vásároltunk távcsöveket, csillagászati eszközöket, csillaggömböt, szakkönyveket, utaztunk szakmai tapasztalatcserére, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat.

Rendszeres foglalkozásainkra (40 alkalom) 375-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Novemberben meghívott előadót fogadtunk Bartha Lajos személyében. Az ősz-tél folyamán - folytatva a korábbi sorozatunkat - a közelmúlt csillagászati expedícióinak eredményeiből tartottunk havonta egy-egy nyílt, diavetítéses előadást.

Egyesületünk tagjaival 2003-ban Debrecenben, Hajdú-Bihar megyében és azon kívül, összesen 48 nyilvános rendezvényt tartottunk 2897 látogatónak, ebből 2 komplex bemutatót 280 érdeklődőnek és 29 távcsöves bemutatót 1718 vendégnek. Sikeres Mars bemutatókat rendeztünk a Kossuth téren. Az iskolákban, művelődési házakban, ifjúsági klubokban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, fogyatkozásokról, égi tájékozódásról és a Világegyetemről szóltak, melyeket diavetítéssel, számítógépes modellezéssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi kártyanaptárunkat, háromrét hajtott színes, képes ismertetőnket, az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2003-as, 2004-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Pályázati források és az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez.

Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, szeptemberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek az ÚKH előtt. Július elején 15 gyermek részvételével az ÚKH egyhetes csillagászati táborát tartottuk meg.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk nap- és holdfogyatkozások, Merkúr-átvonulás, okkultációk, változócsillagok, meteorok, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször készíttetünk a jelenségekről hagyományos fotókat és digitális képeket. Ezeket honlapunkon is bemutattuk. Decemberben a leendő bemutató csillagdánál (Hármashegyi Erdei Iskola) a hangulatos évzáró közös észlelésen 22 taggal vettünk részt. Megfigyeléseink az AAVSO, a VsNet, az ILOC kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Ősszel az új debreceni Bemutató Csillagda létesítését kezdtük el a Hármashegyi Erdei Iskolánál. A megépüléséig negyedévente tervezünk közös Zsuzsi-vonatos megfigyeléseket a helyszínre.

Az önkéntes munkával négy éve kialakított internet-es honlapunkat immár nonprofit környezetben napra készen fejlesztjük. Jelenleg 119 képes, szöveges lap található rajta. Látogatottsága havonta túllépi a 800-at. Címe: http://www.macsed.ngo.hu December 9-én egy debreceni MCSE tag személyében köszönthettük honlapunkon a tízezredik látogatót. A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk. Az égi jelenségeket Debrecen földrajzi koordinátáira számoljuk ki. Látogatottsága a beszámoló írásakor 13000 felett járt.

Immár 10 éve gyűjtjük, egységesítjük, feldolgozzuk és terjesztjük az Internet-es japán VsNet-ről érkező változócsillag megfigyeléseket. 2003-ban ez 140 ezer megfigyelést jelentett, így a 10 éves gyűjtés túllépte az egymillió tételt. A feldolgozásokból 15 fénygörbét jelentettünk meg a honlapunkon.

Júliusban 5 fővel meglátogattunk a Meteorológiai Intézet repülőtéri állomását. Augusztusban szakmai kirándulást szerveztünk Dunántúlon és Bécsben 9 csillagda felkeresésével 8 fővel. A tapasztalatokat az új csillagda létesítésére használtuk fel.

Rendszeres foglalkozásainkhoz 11 havi körleveleket készítettünk, megfigyelési ötletekkel kiegészítve, továbbá okkultációs-körlevelet - valamint a nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat. A kártyanaptárunkat és a háromrét hajtott színes, képes ismertetőnket magunk terveztük.

Több rádió (Cívis, Friss) és TV (DTV) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkek munkánkról, eredményeinkről. Több országos csillagászati (Messier találkozó, MCSE helyi csoportok találkozója, Szentléleki távcsöves találkozó) és civil rendezvényen (pályázati tájékoztatók, NCA fórumok), továbbképzésen vettünk részt.

A MACSED 2003-as bevételei és kiadásai

A 2003-as év gazdasági mérlegét pozitívan zártuk.

2003. évi nyitó egyenleg:
137.165
Bevételek 2003.
 
Csillagda felajánlások
725.000
Pályázatok
770.000
SZJA 1%
29.688
Tagdíj befizetések
23.700
Járulék visszavét
49.250
Banki kamat
3.855
Bevételek összesen:
1.601.493
Kiadások 2003.
 
Tiszteletdíjak (megbízásidíjak)
236.000
Befizetett járulékok
66.170
Visszavett járulékok
49.250
Nyomtatványok
11.113
Fogyóeszközök
6.550
Útiköltségek
61.048
Szállásdíj
26.700
Postaköltség
5.508
Internet és telefonköltség
11.000
Szakmai újságok előfizetése
78.620
Kártyanaptár
25.000
Szakmai könyvek
21.489
Bankköltség
7.816
Csoportos tagdíj (terembérlet)
10.000
MCSE tagdíj
4.800
Pályázati díj
3.000
Eszközbeszerzés (TS-127/820, 10*50B, csillaggömb)
272.780
Kiadások összesen:
896.844
Egyenleg:
841.814

2002-es közhasznúsági beszámoló