Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2003. március 27-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2002-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2002-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak, közművelődési intézmények látogatóinak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 28 fő, zömében ifjúsági korosztály.

2002. március 21-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók és a költségvetés volt. Az elnökség évközben 5-ször ülésezett. Mind a négy beadott pályázatunk sikeres lett (Debrecen Kulturális Alap, Ifjúságpolitikai Alap, Civil Alap, Regionális Ifjúsági Tanács). Pályázati forrásokból működtünk, fizettünk elő szakmai újságokat, vásároltunk csillagászati eszközöket, könyveket, szerveztünk nyilvános programokat.

Májusában ünnepeltük csillagászati közösségünk harmincéves jubileumát. A régi és a jelenlegi tagok közül 37-en gyűltünk össze a baráti találkozóra. A múlt képeiből és a jubileum fotóiból honlapunkon összeállítást tettünk közzé.

Rendszeres foglalkozásainkra (42 alkalom) 346-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Az ősz-tél folyamán korábbi csillagászati expedíciók eredményeiből tartottunk havonta egy diavetítéses előadást.

Egyesületünk tagjaival 2002-ben Debrecenben, Hajdú-Bihar megyében és azon kívül, összesen 42 nyilvános rendezvényt tartottunk 2567 látogatónak, ebből 3 komplex csillagászati bemutatót 185 érdeklődőnek és 10 távcsöves bemutatót 755 vendégnek. Az iskolákban, művelődési házakban, ifjúsági klubokban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, égi tájékozódásról és a Világegyetemről szóltak, melyeket diavetítéssel, számítógépes modellezéssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2002-es, 2003-as napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot, csillagkép-ismertetőt és az egyesületi kártyanaptárunkat. Pályázati források és az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez.

Májusban tavaszi csillagászati bemutatót szerveztünk, szeptemberben őszi bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH előtt. Július elején 13 gyermek részvételével az ÚKH egyhetes csillagászati táborát tartottuk meg. Májusban az ÚKH-ban rögtönzött kiállítást készítettünk közösségünk múltjából.

Az önkéntes munkával három éve kialakított internet-es honlapunkat immár két éve nonprofit környezetben napra készen fejlesztjük. Jelenleg 98 képes, szöveges lap található rajta. Látogatottsága havonta eléri a 400-at. Címe: http://www.macsed.ngo.hu A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk. Az égi jelenségeket Debrecen földrajzi koordinátáira számoljuk ki. Látogatottsága a beszámoló írásakor 4600 felett járt.

Továbbra is gyűjtjük, egységesítjük, feldolgozzuk és terjesztjük az Internet-es japán VsNet-ről érkező változócsillag megfigyeléseket. 2002-ben ez 139.5 ezer megfigyelést és 13 fénygörbét jelent, így az adathalmaz napjainkra megközelítette az egymillió tételt.

Többször szerveztünk egész éjszakán át tartó csoportos és egyéni megfigyelést, "Magnitúdó-hétvégét" városi fényektől mentes környezetben. Megfigyeléseket végeztünk Hold-okkultációk (2+1+1), változócsillagok (447+5), Leonida-meteorraj (515+439+200+160+77+60+29+20), mélyég objektumok, kettősök és holdsarló kapcsán. Többször előkészültünk és készenlétben vártuk a súroló-fedéseket. Megfigyeléseink az AAVSO, a VsNet, az ILOC kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg. Emlékezetes a 2002. novemberi Leonida-meteorraj, amikor közel két ezer meteor figyeltünk meg.

Májusban látogatást szerveztünk a gedőcz-tetői csillagdába és a Salgótarján környéki hegyekbe 6 fővel. Júliusban meglátogattunk a Napfizikai Obszervatóriumot 8 fővel.

Rendszeres foglalkozásainkhoz 11 havi körleveleket készítettünk, kiegészítve megfigyelési ötletekkel, továbbá okkultációs-körlevelet - valamint a nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat.

Több rádió és TV műsorban nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Több országos csillagászati és civil rendezvényen, továbbképzésen vettünk részt.

A MACSED 2002-es bevételei és kiadásai

A 2002-es év gazdasági mérlegét pozitívan zártuk.

2002. évi nyitó egyenleg:
120e
Bevételek 2002.
 
Pályázatok
557e
SZJA 1%
49e
Banki kamat
9e
Tagdíj befizetések
29e
Támogatói felajánlás
10e
Egyéb
52e
Bevételek összesen:
826e
Kiadások 2002.
 
SZJA
31e
TB
40e
Tiszteletdíjak (megbízásidíjak)
202e
Bankköltség
8e
Szakkönyvek, újságok előfizetése
116e
Internet, posta, nyomtatvány
18e
útiköltségek
22e
Terembérlet
10e
Reprezentációs költségek
10e
Telefonköltség
14e
Fotószolgáltatás
53e
Szakmai kirándulás költsége
15e
Eszközbeszerzés
74e
MCSE tagdíj
4e
Pályázati díj
2e
Szóróanyag készítés
60e
Egyéb (fénymásolás, tintapatron)
10e
Kiadások összesen:
689e
Egyenleg:
137e

2001-es közhasznúsági beszámoló