Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2020. április 23-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.
A 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzetben virtuális közgyűlésről volt szó.

A MACSED 2019-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2019-ben az alapszabályban meghatározott tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül diákoknak, felnőtteknek nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 67 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2019-ben 22 fő fizette be.

2019. április 18-án tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók és a költségvetés voltak. Az elnökség évközben kétszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2020-as tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott egyszerűsített működési pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, fedeztük a bank költségeket, a könyvelési költséget és az internet költségeket, valamint az MCSE tagdíjat. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére, közösségépítésre és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez. Az NI Hungary Kft-től notebookot és projektort kaptunk adományként.

Rendszeres foglalkozásainkra (40 alkalom) 418-an (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzést tartottunk és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Februárban, mint meghívott előadó, Novák Richárdot (BNP) fogadtuk. Havonta egyszer az Agórában találkoztunk.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 23 nyilvános rendezvényt tartottunk 928 látogatónak, ebből 12 távcsöves bemutatót 407 vendégnek. Emlékezetesek a békéscsabai TIT-tel közösen szervezett előadások, a Déri téren a Nagy közösségválasztó, a bodonyi távcsöves bemutató, Hortobágyon az éjszakai programjaink. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban csillagok fejlődéséről, a népi csillagászatról, a csillagképekről, észlelésekről szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá az ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. A nemzetközi Night Light projektben folytattuk munkánkat.

Közös és egyéni észleléseket végeztünk az égitestekről és az égi jelenségek kapcsán. Megfigyeléseink hazai és külföldi kiadványokban jelentek meg. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 3 új lapot készítettünk, 6 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók.

Szakmai tapasztalatainkat megosztottuk és előadásokat tartottunk az EMCSE erdélyi észlelőtáborán, az MCSE távcsöves találkozóján, a bátorligeti észlelő hétvégén, és a miskolci napórás találkozón. Az "Újkerti Múltidéző" felhívásra régi újkerti, csillagászati képeket válogattunk és adtunk át a kiállításra.

Tájékoztattuk több rádió hallgatóját az aktuális égi eseményekről. Több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2019-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
3.670 Ft
  Bank
296.727 Ft
Összesen
300.397 Ft
Bevételek 2019.
 
Működési
50.000 Ft
Támogatás
199.000 Ft
Tagdíjak
44.000 Ft
SZJA 1 %
143.966 Ft
Bevételek összesen
436.966 Ft
Kiadások 2019.
 
Bankköltség
9.448 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
24.240 Ft
Tagdíj (MCSE)
8.000 Ft
Posta
470 Ft
Útiköltség
91.996 Ft
Internet költségek
38.675 Ft
Szolgáltatások
44.000 Ft
Kiadások összesen
216.829 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
34.529 Ft
  Bank
486.005 Ft
Összesen
520.534 Ft

2018-as közhasznúsági beszámoló