Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2017. április 13-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2016-os tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2016-ban az alapszabályban meghatározott tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül diákoknak, felnőtteknek nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 64 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2016-ban 21 fő fizette be.

2016. február 11-én rendkívüli közgyűlést tartottunk az alapszabály módosításáról, majd 2016. április 14-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók és a költségvetés voltak. Az elnökség évközben négyszer ülésezett. Fontosabb határozataink: alapszabály módosítása, tagfelvétel, közgyűlés összehívása, 2017-es tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2015-ben beadott sikeres működési pályázat forrása 2016. februárban érkezett meg. Ebből a forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, fedeztük a bank költségeket, könyvelési költséget, az alapszabály módosítással kapcsolatos költséget és az MCSE tagdíjat. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (40 alkalom) 502-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzést tartottunk és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Önálló 3D-s csillagászati fejlesztéseket mutattunk be. Havonta egyszer az Agórában találkoztunk.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 17 nyilvános rendezvényt tartottunk 644 látogatónak, ebből 13 távcsöves bemutatót 487 vendégnek. Emlékezetesek a Múzeumok éjszakájához kötődő programjaink, a mádi Jó reggelt! Jó napot! Jó éjszakát! távcsöves bemutató, a Merkúr-átvonulás bemutatói, az Atomki XXXVII. Fizikusnapokhoz kapcsolódva a Csillagok, csillagképek, csillagtérképek bemutató. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről és a csillagképekről szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá az ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk Nap, Hold, bolygók, Merkúr-átvonulás, fogyatkozások, üstökösök, meteorok, változók, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Az Agóra Tudományos Élményközpontban kulturális közfoglalkoztatás keretében egyesületünk részéről két közfoglalkoztatott dolgozott. Az Agóra csillagászati programjaiban vettek részt: mint ismeretterjesztő előadások, nappali és éjszakai távcsöves bemutatások, mobil planetáriumi bemutatók. Az év során ez összesen 708 programot jelentett 14514 Agóra látogatónak.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 5 új lapot készítettünk, 7 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók, az oldalnak 353 kedvelője van.

Májusban szakmai kirándulást szerveztünk a Zselici Csillagoségbolt-parkba és Pécsre a Zsolnay planetáriumába. A hazai és az erdélyi észlelőtáboron részt vettünk és előadásokat tartottunk.

Tájékoztattuk a DTV és az Európa Rádió hallgatóit az aktuális égi eseményekről. Több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2016-os bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
24.209 Ft
  Bank
344.509 Ft
Összesen
368.718 Ft
Bevételek 2016.
 
Működési
137.000 Ft
Tagdíjak
31.500 Ft
SZJA 1 %
83.239 Ft
Támogatás
250.000 Ft
Egyéb bevétel
32.000 Ft
Bevételek összesen
533.739 Ft
Kiadások 2015.
 
Útiköltség
140.849 Ft
Bankköltség
11.991 Ft
Posta, internet költségek
38.235 Ft
Szolgáltatások
203.060 Ft
Tagdíj (MCSE)
7.300 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
49.410 Ft
Tárgyi eszköz
51.799 Ft
Visszafizetés
55.500 Ft
Kiadások összesen
557.874 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
65.826 Ft
  Bank
278.357 Ft
Összesen
344.583 Ft

2015-ös közhasznúsági beszámoló