Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2016. április 14-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2015-ös tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2015-ben az alapszabályban meghatározott tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 60 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2015-ben 18 fő fizette be.

2015. április 9-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az elnökség megválasztása voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: tagfelvétel, közgyűlés összehívása, 2016-os tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott működési pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, fedeztük a bank költségeket, könyvelési költséget és az MCSE tagdíjat. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (37 alkalom) 438-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzést tartottunk és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Önálló 3D-s csillagászati fejlesztéseket mutattunk be.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 24 nyilvános rendezvényt tartottunk 808 látogatónak, ebből 11 távcsöves bemutatót 487 vendégnek. Debrecenben 11, Hajdú-Bihar megyében és távolabb 13 alkalommal. Emlékezetesek a Múzeumok éjszakájához kötődő programjaink, a református Nagytemplom előtti csillagsétáink, a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkban tett csillagnéző túráink, a Széchenyi kerti református gyülekezetben tartott 3D-s műsoraink. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a csillagképekről és az univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes kép- és planetáriumi bemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban és októberben csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk Nap, Hold, bolygók, fogyatkozások, üstökösök, meteorok, változók, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban, az Albireoban és a Meteorban jelentek meg.

Az Agóra Tudományos Élményközpontban kulturális közfoglalkoztatás keretében egyesületünk részéről két közfoglalkoztatott dolgozott. Az Agóra csillagászati programjaiban vettek részt: mint ismeretterjesztő előadások, nappali és éjszakai távcsöves bemutatások, mobil planetáriumi bemutatók. Az év során ez összesen 673 programot jelentett 12924 Agóra látogatónak.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 4 új lapot készítettünk, 9 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók, az oldalnak 325 kedvelője van.

Áprilisban az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület tagjaival közösen szerveztünk találkozót Torockóra. Egymás munkáiból 4 előadást hallgattunk meg. A találkozó záró programjában meglátogattuk a kolozsvári egyetemi csillagdát. A hazai és az erdélyi észlelőtáboron részt vettünk és előadásokat tartottunk. Szeptemberben közreműködtünk a XI. Napórás Találkozó Agórában történő rendezésében.

Tájékoztattuk a DTV és az Európa Rádió hallgatóit az aktuális égi eseményekről. Több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2015-ös bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
29.254 Ft
  Bank
337.431 Ft
Összesen
366.685 Ft
Bevételek 2015.
 
Működési
57.000 Ft
Tagdíjak
30.000 Ft
SZJA 1 %
108.639 Ft
Banki kamat
17 Ft
Bevételek összesen
195.656 Ft
Kiadások 2015.
 
Útiköltség
78.000 Ft
Bankköltség
9.478 Ft
Posta, internet költségek
42.045 Ft
Szolgáltatások
30.000 Ft
Tagdíj (MCSE)
7.300 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
22.800 Ft
Visszafizetés
4.000 Ft
Kiadások összesen
193.623 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
24.209 Ft
  Bank
344.509 Ft
Összesen
368.718 Ft

2014-es közhasznúsági beszámoló