Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2015. április 9-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2014-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2014-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 57 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2014-ben 17 fő fizette be.

2014. április 10-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: tagfelvétel, közgyűlés összehívása, 2015-ös tagdíj mértéke.

A Debreceni Törvényszék a Tpk.62.056/1999/16. szám alatti végzésével közhasznú jogállásunkat 2014.június hó 1. napjával törölte.

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűléshez benyújtott pályázatunk sikeres lett. Ebből valósítottuk meg az ismeretterjesztő konferenciát a Gaia csillagdában. Korábbi pályázati forrásból működtünk, fedeztük a kommunikációs és internet költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (37 alkalom) 399-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el. melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Önálló 3D-s csillagászati fejlesztéseket mutattunk be.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 68 nyilvános rendezvényt tartottunk 3607 látogatónak, ebből 35 távcsöves bemutatót 2332 vendégnek. Debrecenben 54, Hajdú-Bihar megyében 14 alkalommal. Emlékezetesek a Múzeumok éjszakájához kötődő programjaink, a református Nagytemplom előtti csillagsétáink, a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkban tett csillagnéző túráink, a Zsuzsi Erdei Vasút Természetházában közösen szervezett távcsöves bemutatásaink, a Debreceni Művelődési Központ közösségi házaiban és a nyári táborokban tartott előadásaink. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a napórákról, a csillagképekről és az univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes kép- és planetáriumi bemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi kártyanaptárunkat. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk Nap, Hold, bolygók, fogyatkozások, üstökösök, meteorok, változók, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban, az Albireoban és a Meteorban jelentek meg.

A Zsuzsi kisvasút hármashegyi végállomásán a Természetházban folytatódtak a bemutatások a Ziess 100/1000-es távcsövünkkel. A 16 alkalommal 1419 érdeklődő nézett távcsőbe. Szeptemberben az Egyetem botanikuskertjében átadásra került az Agóra Tudományos Élménypark csillagdával, mobil planetáriummal. Az ismeretterjesztő előadások, a távcsöves bemutatások és a planetáriumi műsorok 2015-ben indulnak.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 6 új lapot készítettünk, 14 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók, az oldalnak 197 kedvelője van.

Májusban a kisgyőri Gaia csillagdában a miskolci társszervezettel közösen szerveztünk csillagászati ismeretterjesztő konferenciát. Tevékenységünket 7 előadásban mutattuk be egymásnak. Ismeretterjesztő tapasztalatainkat megosztottuk. A hazai és az erdélyi észlelőtáboron részt vettünk és előadást tartottunk.

Több rádió (Európa, Friss) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2014-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
36.943 Ft
  Bank
500.233 Ft
Összesen
537.176 Ft
Bevételek 2014.
 
Támogatás (Önkormányzat)
50.000 Ft
Tagdíjak
24.000 Ft
SZJA 1 %
95.576 Ft
Banki kamat
137 Ft
Számlázott bevételek
162.000 Ft
Bevételek összesen
331.713 Ft
Kiadások 2014.
 
Útiköltség
78.000 Ft
Bankköltség
9.489 Ft
Postaköltség
2.740 Ft
Telefon, internet költségek
42.400 Ft
Vásárolt szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
236.820 Ft
Fogyóeszköz (nyomtatvány, irodaszer,..)
2.560 Ft
Tagdíj (MCSE)
7.300 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
18.480 Ft
Tárgyi eszköz
51.489 Ft
Visszafizetés
52.926 Ft
Kiadások összesen
502.204 Ft
2014.évi értékcsökkenés
99.532 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
29.254 Ft
  Bank
337.431 Ft
Összesen
366.685 Ft

2013-as közhasznúsági beszámoló