Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2014. április 10-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2013-as tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2013-ban az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 55 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2013-ban 15 fő fizette be.

2013. április 11-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben kétszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2014-es tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, fedeztük a kommunikációs és internet költségeket. Sikeresen pályázatunk Debrecen Civil Alapjához is. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (39 alkalom) 359-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el. melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Májusban Kovács Gergőt, novemberben Tepliczky Istvánt fogadtuk, mint meghívott előadó. Önálló 3D-s csillagászati fejlesztéseket mutattunk be.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 34 nyilvános rendezvényt tartottunk 1645 látogatónak, ebből 22 távcsöves bemutatót 1362 vendégnek. Debrecenben 17, Hajdú-Bihar megyében 17 alkalommal. Emlékezetesek a múzeumok éjszakájához köthető programjaink, a református Nagytemplom előtti csillagsétáink, a csillaghullós csillagsétánk és a Természetházában tartott bemutatók a Zsuzsi Erdei Vasúttal közösen, a hortobágyi Csillagoségbolt-parkban a csillagnéző túráink. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a csillagképekről és az univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi kártyanaptárunkat. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk holdfogyatkozás, változók, szupernóvák, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok, kettősök kapcsán. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban, az Albireoban és a Meteorban jelentek meg.

A Zsuzsi kisvasút hármashegyi végállomásán a Természetházban elkezdődtek a bemutatások a Ziess 100/1000-es távcsövünkkel. Építészetileg elkészült az egyetemi Botanikuskertben a Tudományok Palotája, tetején a csillagdával.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 7 új lapot készítettünk, 11 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók.

Áprilisban viszontlátogatás keretében fogadtuk az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület tagjait. A Természetházában 7 előadásban mutattuk be egymásnak tevékenységünket. Októberben 17 fővel látogatást tettünk a Pannon és a Balaton csillagdákban. Ismeretterjesztő tapasztalatainkat megosztottuk. Somagyfajszon az AAK szemináriumán, Tarjánban az MCSE észlelőtáborán előadásokat tartottunk.

Több TV és rádió (DTV, Alföld TV, Best FM, Friss Rádió) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Civil rendezvényekre képviselőket küldtünk.

A MACSED 2013-as bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
19.610 Ft
  Bank
327.244 Ft
Összesen
346.854 Ft
Bevételek 2013.
 
Támogatás (NEA, Önkormányzat)
640.000 Ft
Tagdíjak
22.500 Ft
SZJA 1 %
70.276 Ft
Banki kamat
359 Ft
Számlázott bevételek
73.000 Ft
Bevételek összesen
806.135 Ft
Kiadások 2013.
 
Útiköltség
130.155 Ft
Bankköltség
16.321 Ft
Postaköltség
3.085 Ft
Telefon, internet költségek
42.400 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
139.896 Ft
Nyomtatvány, irodaszer
7.793 Ft
Tagdíj (MCSE)
7.300 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
72.789 Ft
Tárgyi eszköz
181.904 Ft
Visszafizetés
14.170 Ft
Kiadások összesen
615.813 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
36.943 Ft
  Bank
500.233 Ft
Összesen
537.176 Ft

2012-es közhasznúsági beszámoló