Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2013. április 11-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2012-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2012-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 55 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2012-ben 22 fő fizette be.

2012. április 26-án tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés, az elnökség megválasztása és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2013-as tagdíj mértéke, új tag felvétele.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, fedeztük a kommunikációs és internet költségeket. A 40 éves évfordulónk kapcsán sikeresen pályázatunk Debrecen Civil Alapjához. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (38 alkalom) 521-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el. melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Februárban Kovács Gergőt, áprilisban Rezsabek Nándort (AAK), májusban Ladányi Tamást (Veszprém), novemberben Bartha Lajost (Bp) fogadtuk, mint meghívott előadó. Önálló 3D-s csillagászati fejlesztéseket mutattunk be.

Márciusban ünnepeltük negyvenéves jubileumunkat. A DMK pódium termében egykori és jelenlegi tagjainkkal megemlékezést tartottunk. Másnap az MTA CSFK KTMCSI Napfizikai Obszervatóriumában tettünk látogatást. Harmadnap a Református Nagytemplom előtt tartottunk távcsöves bemutatót. A 40 év alatt több mint háromezer programunk során közel százezer érdeklődővel kerültünk kapcsolatba.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 37 nyilvános rendezvényt tartottunk 1975 látogatónak, ebből 28 távcsöves bemutatót 1674 vendégnek. Debrecenben 13, Hajdú-Bihar megyében és azon túl 22, határon túl 2 alkalommal. Emlékezetesek a múzeumok éjszakájához kötődő programjaink, a református Nagytemplom előtti csillagsétáink, a hortobágyi Csillagoségbolt-parkban a csillagnéző túráink, a csillaghullós csillagsétánk a Zsuzsi Erdei Vasúttal közösen. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, az égi tájékozódásról, a csillagképekről és az univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi kártyanaptárunkat. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, októberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. A DMK gyermeknapi programjain Nap bemutatással és csillagászati totóval vettünk részt. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk változók, szupernóvák, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, holdfogyatkozás, bolygó fedés, együttállások, mélyég objektumok, kettősök és fotózás kapcsán. Észlelőtáborokra utaztunk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban, az AAK-nál, és a Meteorban jelentek meg.

Nyáron átadták a Zsuzsi kisvasút hármashegyi végállomásán a Természet Házát, melynek tetejére került a felújított Ziess 100/1000-es távcsövünk. A tél folyamán elkezdődött az egyetemi Botanikuskertben a Tudományok Palotája építése, mely bemutató csillagdát is tartalmaz.

Internet-es honlapunkat csillagászati környezetben napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 7 új lapot készítettünk, 13 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez; kollégák, társ-szervezetek felé tevékenységünket, eredményeinket mutattuk be; továbbá égi tájékozódást segítő információkat adtunk közre. Tevékenységünket többen honlapunkon keresztül ismerték meg és kapcsolódtak be a munkánkba. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók.

Április végén az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesülettel közösen "A csillagos égbolt mindenkié" címmel csillagászati konferenciát szerveztünk Csíkszeredában. A programban csillagászati fotókiállítás megnyitása, bemutatkozó és szakmai előadások, a két szervezet közötti együttműködési megállapodás aláírása és esti közös távcsöves bemutatás szerepelt melyen 8 fővel vettünk részt.

Több TV és rádió (DTV, Alföld TV, MR6 Debrecen, Friss Rádió, Klub Rádió, Rádió 1) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Több előadást tartottunk a tarjáni Meteor távcsöves találkozón, a madarasi hargitai észlelőtáborban és a bátorligeti Messier-marathonon. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Civil rendezvényekre képviselőket küldtünk.

A MACSED 2012-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
6.853 Ft
  Bank
517.042 Ft
Összesen
523.895 Ft
Bevételek 2012.
 
Támogatás (Önkormányzat)
90.000 Ft
Tagdíjak
33.000 Ft
SZJA 1 %
93.654 Ft
Banki kamat
383 Ft
Számlázott bevételek
109.000 Ft
Bevételek összesen
326.037 Ft
Kiadások 2012.
 
Útiköltség
300.878 Ft
Bankköltség
18.520 Ft
Postaköltség
7.490 Ft
Telefon, internet költségek
37.400 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
50.307 Ft
Nyomtatvány, irodaszer
2.870 Ft
Tagdíj (MCSE)
7.300 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
72.313 Ft
Egyéb (Wekerle, NEA)
6.000 Ft
Kiadások összesen
503.078 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
19.610 Ft
  Bank
327.244 Ft
Összesen
346.854 Ft

2011-es közhasznúsági beszámoló