Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2012. április 26-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2011-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2011-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 54 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2011-ben 18 fő fizette be.

2011. április 21-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben négyszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2012-es tagdíj mértéke, tagok felvétele.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs és internet költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Továbbá vásároltunk asztali számítógépet és hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (39 alkalom) 453-an (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Májusban meghívott előadót fogadtuk: Bartha Lajos személyében. 3D-s csillagászati fejlesztéseket mutattunk be. Előkészültünk a közösségünk 40 éves jubileumára. 40 év alatt közel százezer érdeklődővel kerültünk kapcsolatba a több mint háromezer programunk során.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és távolabb összesen 34 nyilvános rendezvényt tartottunk 1366 látogatónak, ebből 29 távcsöves bemutatót 1181 vendégnek. Debrecenben 14, Hajdú-Bihar megyében 19, határon túl 1 alkalommal. Emlékezetesek Debrecenben a Nagytemplom előtti csillagsétáink, a Múzeumok éjszakájához kötődő programjaink, a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkban a csillagnéző túráink, Hortobágy Fecskeház Erdei Iskolában az előadásaink és távcsöves bemutatóink, a Csillaghullós csillagsétánk a Zsuzsi kisvasúttal közösen, Érköbölkúton (Románia, Bihar megye) a csillagászati programunk. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, az égi tájékozódásról, a csillagképekről, az Univerzumról és a 3D-s csillagászatról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre számított 2011-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, októberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. A DMK gyermeknapi programjain Nap bemutatással és csillagászati totóval vettünk részt. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét. Az égbolt titkai címmel csillagászati szakköröket tartottunk négy iskolában.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk fogyatkozások, változók, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok, kettősök és fotózás kapcsán. A bátorligeti észlelő hétvégére távcsöveinkkel utaztunk. Görögországban mélyég expedíción vettünk részt. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Átmenetileg a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában helyeztük el az új Bemutató Csillagda fő műszerét. A műszer-együttessel szép mélyég fotók készültek. Megoldást jelentene egyrészt a Zsuzsi erdei kisvasút hármashegyi fejlesztésében szereplő csillagda létesítése, másrészt az Egyetemi Botanikuskertben tervezett Tudományok Palotája, mely bemutató csillagdát is tartalmazna.

Internet-es honlapunkat csillagászati környezetben napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 8 új lapot készítettünk, 9 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez; kollégák, társ-szervezetek felé tevékenységünket, eredményeinket mutattuk be; továbbá égi tájékozódást segítő információkat adtunk közre. Tevékenységünket többen honlapunkon keresztül ismerték meg és kapcsolódtak be a munkánkba.

Márciusban Tatára és Ógyallára (Szlovákia) szerveztünk szakmai kirándulást 18 fővel. Meglátogattuk a Posztóczky Károly Csillagvizsgálót és Múzeumot. Megtekintettük Jakab Mihály magán csillagdáját. A határon túl felkerestük Konkoly-Thege Miklós egykori csillagvizsgálóját, ahol egy új planetárium is található.

Több TV és rádió (DTV, RTL Klub, MR6 Debrecen, MR1, Friss) műsorában nyilatkoztunk, több újságban (Konyári Hírmondó, Erdély Online, Biharország, Reggeli Újság) jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Több előadást tartottunk a tarjáni Meteor távcsöves találkozón és a bátorligeti Messier Marathonon. Civil rendezvényekre képviselőt küldtünk.

A MACSED 2011-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
35.818 Ft
  Bank
687.539 Ft
Összesen
723.357 Ft
Bevételek 2011.
 
Támogatás (NCA)
100.000 Ft
Tagdíjak
27.000 Ft
SZJA 1 %
94.983 Ft
Banki kamat
854 Ft
Számlázott bevételek
150.000 Ft
Bevételek összesen
372.837 Ft
Kiadások 2011.
 
Útiköltség
80.980 Ft
Bankköltség
20.309 Ft
Postaköltség
4.910 Ft
Telefon, internet költségek
42.305 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
118.650 Ft
Nyomtatvány, irodaszer
1.565 Ft
Tagdíj (MCSE)
13.500 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
64.424 Ft
Anyagok
6.680 Ft
Tárgyi eszközök
142.150 Ft
Utalvány
76.826 Ft
Kiadások összesen
572.299 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
6.853 Ft
  Bank
517.042 Ft
Összesen
523.895 Ft

2010-es közhasznúsági beszámoló