Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2011. április 21-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2010-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2010-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 51 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2010-ben 15 fő fizette be.

2010. április 15-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés, az alapszabály módosítása és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben négyszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2011-es tagdíj mértéke, önkéntes tevékenység bejelentése a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé, tagok felvétele.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásokból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Továbbá vásároltunk távcsőmechanikát és hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (38 alkalom) 435-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Májusban és októberben több meghívott előadót fogadtuk: Ludmány András, Kovács Gergő, Kozák Miklós, Mizser Attila.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és távolabb összesen 26 nyilvános rendezvényt tartottunk 1270 látogatónak, ebből 17 távcsöves bemutatót 971 vendégnek. Debrecenben 10, Hajdú-Bihar megyében 15, határon túl 1 alkalommal. Emlékezetesek Debrecenben a Nagytemplom előtti csillagsétáink, a Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programjaink, Hortobágyon a Csillagnéző túráink, Hortobágy Fecskeház Erdei Iskolában az előadásaink és távcsöves bemutatóink, a Csillaghullós csillagsétánk a Zsuzsi vasúttal, Érmihályfalván (R) a csillagászati programunk. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a csillagok fejlődéséről, az égi tájékozódásról és az Univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre számított 2010-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, októberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Támogattuk a Református Kollégium csillagászati szakkörét. Az égbolt titkai címmel csillagászati szakköröket tartottunk a Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, a Bocskai István Ált.Isk, a Lórántffy Zsuzsanna Ált.Isk és a mikepércsi Hunyadi János Ált.Isk tanulói számára.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk változók, bolygók, hold, üstökösök, meteorok, mélyég objektumok, kettősök és fotózás kapcsán. A bátorligeti észlelő hétvégekre távcsöveinkkel utaztunk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Átmenetileg a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában helyeztük el az új Bemutató Csillagda fő műszerét. A műszer-együttessel szép mélyég fotók készültek. Végleges megoldást jelentene egyrészt az Egyetemi Botanikuskertben tervezett Tudományok Palotája, mely bemutató csillagdát is tartalmaz. Másrészt a Zsuzsi erdei kisvasút hármashegyi fejlesztésében szereplő csillagda létesítés fényszennyezés mentes helyen.

Internet-es honlapunkat csillagászati környezetben napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 9 új lapot készítettünk, 10 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagaszat.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez; kollégák, társ-szervezetek felé tevékenységünket, eredményeinket mutattuk be; továbbá égi tájékozódást segítő információkat adtunk közre. Tevékenységünket többen honlapunkon keresztül ismerték meg és kapcsolódtak be a munkánkba.

Áprilisban szakmai kirándulást szerveztünk Egerbe, ahol az Eszterházy Főiskola Csillagászati Múzeumát, Varázstornyát és új planetáriumát tekintettük meg.

Több rádió (Friss, MR6 Debrecen) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Több előadást tartottunk a tarjáni Meteor távcsöves találkozón és a bátorligeti Messier Marathonon. A Lastovo Természeti Parkban rendezett Nemzetközi Csillagoségbolt-park Szimpóziumon előadással szerepeltünk. Civil rendezvényekre képviselőt küldtünk.

A MACSED 2010-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
1.725 Ft
  Bank
749.887 Ft
Összesen
751.612 Ft
Bevételek 2010.
 
Támogatás (NCA)
250.000 Ft
Tagdíjak
22.500 Ft
SZJA 1 %
115.452 Ft
Banki kamat
1.147 Ft
Számlázott bevételek
165.400 Ft
Eszköz értékesítés
210.000 Ft
Bevételek összesen
764.499 Ft
Kiadások 2010.
 
Útiköltség
105.072 Ft
Bankköltség
18.187 Ft
Postaköltség
3.645 Ft
Telefon, internet költségek
40.000 Ft
Szolgáltatások (szállás, nyomda, honlap, könyvelés..)
165.500 Ft
Nyomtatvány, irodaszer
730 Ft
Tagdíj (MCSE)
12.000 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
67.271 Ft
Anyagok
2.460 Ft
Tárgyi eszközök
257.650 Ft
Utalvány
115.239 Ft
Egyéb
5.000 Ft
Kiadások összesen
792.754 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
35.818 Ft
  Bank
687.539 Ft
Összesen
723.357 Ft

2009-es közhasznúsági beszámoló