Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2002. március 21-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2001-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2001-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak, közművelődési intézmények látogatóinak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 27 fő, zömében ifjúsági korosztály.

2001. május 31-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók és a költségvetés volt. Az elnökség évközben 8-szor ülésezett. 7 beadott pályázatunkból 6 lett sikeres.

Rendszeres foglalkozásainkra (40 alkalom) 342-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk.

Egyesületünk tagjaival 2001-ben Debrecenben és H-B megyében összesen 31 nyilvános rendezvényt tartottunk 1727 látogatónak, ebből 3 komplex csillagászati bemutatót 330 érdeklődőnek és 3 távcsöves bemutatót 100 vendégnek. Az iskolákban, művelődési házakban, ifjúsági klubokban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, égi tájékozódásról és a napfogyatkozásokról szóltak, melyeket diavetítéssel, számítógépes modellezéssel egészítettünk ki. Rendezvényeinken kiosztottuk az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2001-es, 2002-es napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot, csillagkép-ismertetőt és az egyesületi kártyanaptárunkat. Pályázati források és az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez.

Márciusban az ÚKH előtt szerveztünk a Tavaszi Csillagászati Bemutatót 100 érdeklődőnek. Szeptemberben 80 főnek szintén az ÚKH előtt tartottuk az őszi bemutatónkat. Július elején 17 gyermek részvételével az ÚKH egyhetes Csillagászati Táborát tartottuk meg.

Az önkéntes munkával két éve kialakított internet-es honlapunkat 2001. márciusában nonprofit környezetbe költöztettünk, ahol jelentősen, évvégéig 74 képes, szöveges lapra bővítettük anyagunkat. Címe: http://www.macsed.ngo.hu A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk. Látogatottsága a beszámoló írásakor 1600 felett járt.

Több alkalommal egész éjszakán át tartó csoportos és egyéni észlelést szerveztünk városi fényektől mentes környezetben. Megfigyeléseket végeztünk Hold-okkultációk (16+4+1), Szaturnusz-fedés (1+1+1), változócsillagok (684), Leonida-meteorraj (124), sarkifény és holdsarló kapcsán. Emlékezetes a 2001. márciusi súroló-fedés Konyár közelében, ahova 5 távcsővel 3 km-es körzetben vonultunk fel. Megfigyeléseink az AAVSO, a VsNet, az ILOC kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Májusban látogatást szerveztünk az egri Speculába déli-bükki kirándulással 8 fővel.

A japán VsNet-ről 2800 változócsillag 146 ezer megfigyelését gyűjtöttünk le és egységesítettünk. A feldolgozásokból 24 fénygörbét jelentettünk meg az Internet-en.

11 havi és egy Hold-okkultációs körlevelet készítettünk el megfigyelési ötletekkel, valamint a nyilvános rendezvényeink meghívóit és szóróanyagokat.

Több rádió és TV műsorban nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Több civil rendezvényen, továbbképzésen vettünk részt (Debrecen: Civil információs délután, Nyíregyháza: Dialógus a civil Magyarországért, Budapest: Tudás a Társadalomban).

A MACSED 2001-es bevételei és kiadásai

A 2001-es év gazdasági mérlegét pozitívan zártuk.

2001. évi nyitó egyenleg:
2e
Bevételek 2001.
 
Központi támogatás (OGY)
150e
Ifjúsági és Sportminisztérium
300e
Soros Alapítvány
11e
Önkormányzati támogatás
40e
Bankkamat
8e
Tagdíj befizetések
23e
Támogatói felajánlás
10e
Bevételek összesen:
542e
Kiadások 2001.
 
Tiszteletdíjak (megbízások)
95e
Irodaszerek, nyomtatványok
41e
Tárgyieszköz beszerzések
112e
Filmkidolgozás
20e
Postaköltség
5e
Internet-használat
2e
Telefonköltség
9e
Újság előfizetések
72e
Pályázati díjak
3e
Útiköltségek
24e
Tagdíjak (terembérlet)
12e
Bankköltség
4e
Szállásdíj
15e
APEH bírság
10e
Kiadások összesen:
424e
2001. évi záró egyenleg:
120e