Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2019. április 18-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2018-as tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2018-ban az alapszabályban meghatározott tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül diákoknak, felnőtteknek nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 67 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2018-ban 21 fő fizette be.

2018. április 19-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók és a költségvetés voltak. Az elnökség évközben kétszer ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, 2019-es tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázatunk várólistás lett. Tartalékainkból működtünk, fedeztük a bank költségeket, és az internet költségeket, továbbá az MCSE tagdíjat. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (39 alkalom) 496-an (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzést tartottunk és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Novemberben Nagyszalontáról Csukás Mátyást fogadtuk, mint meghívott előadó. Havonta egyszer az Agórában találkoztunk.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 21 nyilvános rendezvényt tartottunk 1151 látogatónak, ebből 12 távcsöves bemutatót 500 vendégnek. Emlékezetesek a Science No Fiction-hoz kötődő programunk, a Jó éjszakát Mád! távcsöves bemutatója, Hármashegyalján a holdfogyatkozás bemutató a Zsuzsi Erdei Vasúttal együtt, a békéscsabai TIT-tel közösen szervezett előadások, a bátorligeti észlelőhétvégék eladásai. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a csillagászat történetéről, a csillagképekről, észlelésekről szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá az ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Márciusban csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Áprilisban a Delta moziba szerveztük a "Csillagnézők" című film nyilvános vetítését. Bekapcsolódtunk a nemzetközi Night Light projektbe is (a csillagos égbolt védelme).

Közös és egyéni észleléseket végeztünk az égitestekről és az égi jelenségek kapcsán. Megfigyeléseink hazai és külföldi kiadványokban jelentek meg. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk.

Az Agóra Tudományos Élményközpontban kulturális közfoglalkoztatás keretében egyesületünk részéről két közfoglalkoztatott dolgozott. Az Agóra csillagászati programjaiban vettek részt: mint ismeretterjesztő előadások, nappali és éjszakai távcsöves bemutatások, mobil planetáriumi bemutatók segítése. Az év során ez összesen 449 programot jelentett 9984 Agóra látogatónak.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 6 új lapot készítettünk, 7 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók.

Áprilisban szakmai kirándulást tettünk Érd, Pécel és Kisgyőr magán csillagvizsgálóiba. Ahol szakmai tapasztalatainkat megosztottuk. Előadásokat tartottunk az EMCSE erdélyi észlelőtáborán és az MCSE távcsöves találkozóján.

Tájékoztattuk több rádió hallgatóját az aktuális égi eseményekről. Több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2018-as bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
24.732 Ft
  Bank
427.127 Ft
Összesen
451.859 Ft
Bevételek 2018.
 
Működési
20.000 Ft
Tagdíjak
31.500 Ft
SZJA 1 %
74.840 Ft
Bevételek összesen
126.340 Ft
Kiadások 2018.
 
Bankköltség
9.145 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
26.030 Ft
Tagdíj (MCSE)
8.000 Ft
Posta
1.110 Ft
Útiköltség
88.518 Ft
Internet költségek
38.425 Ft
Szolgáltatások
19.980 Ft
Egyéb
63.375 Ft
Tárgyieszköz
12.999 Ft
Irodaszer
8.220 Ft
NEA pályázati díj
2.000 Ft
Kiadások összesen
277.802 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
3.670 Ft
  Bank
296.727 Ft
Összesen
300.397 Ft

2017-es közhasznúsági beszámoló