Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2018. április 19-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2017-es tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2017-ben az alapszabályban meghatározott tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül diákoknak, felnőtteknek nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. Taglétszámunk 67 fő, vegyes korosztály. A tagsági díjat 2017-ben 23 fő fizette be.

2017. április 13-án tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók és a költségvetés voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: tagfelvétel, közgyűlés összehívása, 2018-as tagdíj mértéke.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott pályázatunk sikeres lett. Pályázati forrásból működtünk, készítettünk kártyanaptárt, fedeztük a bank költségeket, a könyvelési költséget, a kommunikációs és internet költségeket, valamint az MCSE tagdíjat. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és ismeretterjesztésre fordítottuk. Hozzájárultunk az önkéntes tevékenységhez.

Rendszeres foglalkozásainkra (40 alkalom) 551-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzést tartottunk és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Áprilisban Kiss Csongort, novemberben Novák Richárdot fogadtuk, mint meghívott előadó. Havonta egyszer az Agórában találkoztunk.

Márciusban a DMK Belvárosi Közösségi Házában rendeztük fennállásunk 45 éves évfordulóját. Az ünnepségen régi és új tagjaink, hozzátartozóink vettek részt. A bensőséges programunkon a HBm-i közgyűlés elnöke és a TIT megyei elnöke is jelen volt.

Egyesületünk tagjaival Debrecenben és környékén 13 nyilvános rendezvényt tartottunk 368 látogatónak, ebből 9 távcsöves bemutatót 228 vendégnek. Emlékezetesek a Múzeumok éjszakájához és a hortobágyi Messier-mataronhoz kötődő programjaink, a Zsuzsi Erdei Vasúttal közösen a Természetházában tartott bemutatók. Az iskolákban, művelődési házakban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről és a csillagképekről, észlelésekről szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá az ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez. Októberben csillagászati bemutatót tartottunk az érdeklődőnek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk Nap, Hold, bolygók, Hold-fogyatkozás, üstökösök, meteorok, változók, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. A hajdúhadházi Herkules csillagdában vizuális és fotografikus észleléseket végeztünk. Megfigyeléseink az AAVSO kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Az Agóra Tudományos Élményközpontban kulturális közfoglalkoztatás keretében egyesületünk részéről két közfoglalkoztatott dolgozott. Az Agóra csillagászati programjaiban vettek részt: mint ismeretterjesztő előadások, nappali és éjszakai távcsöves bemutatások, mobil planetáriumi bemutatók. Az év során ez összesen 419 programot jelentett 9107 Agóra látogatónak.

Internet-es honlapunkat napra készen fejlesztettük. Az év folyamán 6 új lapot készítettünk, 7 lapot bővítettünk. Havonta ezren látogatták meg. Címe: macsed.csillagpark.hu A nagy mennyiségű anyag referenciaként szolgált rendezvényeinkhez. Egyesületünk programjai a Facebook-on is olvashatók.

Májusban szakmai kirándulást szerveztünk a szlovákiai Kolonica csillagdába, ahol több távcső és planetárium is található. Felkerestük a Poloniny csillagoségbolt-parkot. Ellátogattunk a knyahinyai meteorit hullási helyének közelébe. A hazai és az erdélyi észlelőtáboron részt vettünk és előadásokat tartottunk.

Tájékoztattuk több rádió hallgatóit az aktuális égi eseményekről. Több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Rendszeres havi körleveleinket, nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat magunk készítettük. Az egyesület adminisztrációját önkéntes munkában végeztük.

A MACSED 2017-es bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
65.826 Ft
  Bank
278.757 Ft
Összesen
344.583 Ft
Bevételek 2017.
 
Működési
60.000 Ft
Tagdíjak
34.500 Ft
SZJA 1 %
89.616 Ft
Támogatás
200.000 Ft
Bevételek összesen
384.116 Ft
Kiadások 2017.
 
Útiköltség
111.772 Ft
Bankköltség
9.896 Ft
Posta
1.345 Ft
Internet költségek
38.760 Ft
Szolgáltatások
52.000 Ft
Tagdíj (MCSE)
7.500 Ft
Szakmai folyóiratok, szakkönyvek
24.240 Ft
Jubileumi költségek
29.327 Ft
NEA pályázati díj
2.000 Ft
Kiadások összesen
276.840 Ft
Záró pénzeszközök Pénztár
24.732 Ft
  Bank
427.127 Ft
Összesen
451.859 Ft

2016-os közhasznúsági beszámoló