Bemutatkozik a Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen
Rövid áttekintés: 1972-2002

Az egykori debreceni csillagászati szakkör - mely a TIT és a Kölcsey Művelődési Központ támogatásával tevékenykedett -, 1972 tavaszán alakult meg. Ezért ünnepeltük meg 2002. május 16-án e kis közösség fennállásának 30. éves jubileumát a TIT-ben, közel 40 fő részvételével. Nevünk és szervezeti keretünk több hullámban változott: a Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen (MACSED) elnevezésű jelenlegi szervezetet, a 28 éve működő Magnitúdó Amatőrcsillagász Kör tagjai alakították meg, 1999 decemberében. Örömünkre szolgál, hogy egy ilyen kis közösség harminc évig életben tudott maradni, és ma is aktívan tevékenykedik. Ismerjék meg az elmúlt 30 év rövid történetét, dióhéjban.

Az átalakulást fenntartónk - a Kölcsey Művelődési Központ - 1999. évi megszűnése motiválta. A megalakulásunkkor vallott kettős célunk megegyezik a jelenlegi céljaikkal: egyrészt tagjainkat felkészíteni az amatőr csillagászat elméleti és gyakorlati alapjaira, másrészt népszerűsíteni a tudományos csillagászatot. Az elmúlt 30 év alatt sok ismeretterjesztő programot szerveztünk, számos nyilvános előadást, rendhagyó iskolai órákat tartottunk. Rendezvényeinket Baader kisplanetáriumi és távcsöves bemutatóval, dia- és videó-vetítésekkel, számítógépes szemléltetésekkel és kisvetélkedőkkel színesítettük. Rendezvényeinken mindig igyekeztünk a természettudományoktól idegen és tudománytalan babonákat eloszlatni...

Ma is, csak úgy, mint harminc éve, heti rendszerességgel tartunk köri programokat. Foglalkozásainkat 2000. februártól tartjuk a debreceni Újkerti Közösségi Ház 106-os termében (minden csütörtökön 18 órától). Egyesületi programjainkon a csillagászat aktuális eseményeiről, továbbá szervezetünk tagjainak kiselőadásairól, és az egyesület működési dolgairól eshet szó. Taglétszámunk jelenleg 27 fő, többségében diák. (Az elmúlt 30 év során több mint kétszázan kapcsolódtak be munkánkba.) Felkészítő munkák sikerét tükrözi, hogy egykori fiataljaink közül - felsőfokú tanulmányaik befejezése után - nagyon sokan elismert szakemberekké váltak, számos tudományos területen. Tagjaink közül többen rendelkeznek fizikus, csillagász-ismeretterjesztő, informatikai, pedagógusi és más diplomával. Amatőr csillagász tagjaink közül sokan rendelkeznek TIT-es csillagászati előadói vizsgával (ennek bizonyítványa tanfolyami képzés után, vizsgakötelezettség teljesítését követően került kiadásra).

1983 óta szervezünk nagy tömegeket vonzó, úgynevezett komplex csillagászati bemutatókat. Alkalmanként 3-400 látogató is megtekintette nagybemutatónkat, komplex programunkat. Debrecenben az egykori Kölcsey-parkolójában és a város számos iskolájában, valamint a megye több településén is szerepeltünk. 1983 és 2002 májusa között 74 alkalommal rendeztünk ilyen bemutatót, ahol 10300 érdeklődő jelent meg. (Például 1999-ben két komplex bemutatónkat 400 fő tekintette meg.) A népszerű rendezvény tárháza: távcsövek, videó-, diavetítés, IBM PC-s planetáriumi program, illetve kép bemutató, Baader kisplanetárium, és zene.

1988-tól tartottunk nyílt foglalkozásokat a Kölcsey Művelődési Központ konferencia-termében, alkalmanként 50-100 vendég tekintette meg rendezvényünket. 1999-ben a közvéleményt érdeklő témákból és expedíciók munkáiból összeállított négy nyílt foglalkozásunkat 320 érdeklődő tekintette meg. (Csillagászati látnivalókkal bővített úti élmény-beszámolós rendezvényeinken a következő országokkal ismerkedhettek meg hallgatóink: Görögország, Egyiptom, Franciaország, Finnország, Izrael, India, Nepál, USA + Hawaii, Mexikó, Peru, Ciprus.) A programokat dia- és videó-vetítéssel, valamint az adott ország varázslatos népzenéjével színesítettük. Összesítve a 12 év ilyen rendezvényeit: 50 nyílt foglalkozást szerveztünk, ahol 3461 érdeklődő vett részt.

1999 nagy csillagászati eseménye az augusztusi napfogyatkozás volt. A jelenség előkészítése céljából a megyénkben és az országban 16 nyilvános előadást tartottunk. (Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Komádi, Polgár, Vámospércs, Paks, Újfehértó). Az előadásokat diavetítés, jelenség-modellezés és videoprogram egészítette ki. A napfogyatkozás megfigyelésére előkészültünk, önerőből fényérzékelő detektor-sort építettünk. Meghatároztuk a napfogyatkozás totalitás sávjának pontos helyzetét. Kiszámítottuk a régi hazai napfogyatkozások láthatóságát. A jelenséget 18 helyszínen észleltük vizuálisan, rögzítettük fotografikusan és videón. A nyersanyagokat kiértékeltük. A detektor-sor segítségével meghatároztuk a Nap aktuális átmérőjét. 1999-ben több csillagfedés és súroló-fedés megfigyelését készítettük elő, figyeltük meg, ill. készenlétben vártuk a jelenséget.

Évek óta rendszeresen, egész éjszakán át tartó csoportos megfigyelést "Magnitúdó-hétvégét" tartunk, városi fényektől mentes környezetben, a Vekeri-tónál. A Perseida-meteorraj aktivitását (kb. augusztus 11/12) közel egy évtizede csoportosan figyeljük. A Perseidák aktivitásának alakulása szépen kirajzolódik adatainkból. További megfigyeléseket végeztünk okkultációk (A Hold csillag- és bolygófedései), kisbolygók, változócsillagok, holdsarló-jelenségek kapcsán. Megfigyeléseinken keresztül kerültünk szoros munkakapcsolatba több hazai és nemzetközi szervezettel. Megfigyeléseink az AAVSO [USA], az ILOC [Japán] kiadványaiban és a hazai Albireo, illetve Meteor című lapban jelentek meg. Képviselőket küldünk országos észlelőtáborokba is. Elsősorban okkultációs megfigyelésekhez pontos földrajzi-koordinátákat határoztunk meg. Több észlelési segédletet (okkultáció, változócsillag) készítettünk.

A számítógépet a csillagászatban két évtizede alkalmazzuk feldolgozásokra, előrejelzésekre, nyilvántartásokra. A PC-k megjelenésével lehetőség nyílt az égbolt látványos, planetárium-szerű modellezésére. Továbbra is az Internetről gyűjtjük, egységesítjük, feldolgozzuk és terjesztjük a japán VsNet-ről érkező változócsillag megfigyeléseket. Ez az adathalmaz napjainkra 868 ezerre gyarapodott. A további adatgyűjtés éves szinten várhatóan 3000 változócsillagról 150 ezer megfigyelést jelent.

Médiakapcsolataink, kiadványaink, egyéb előadásaink

Több rádió és TV műsorban nyilatkoztunk munkánkról, eredményeinkről, továbbá számos újságban jelentek meg ismeretterjesztő cikkeink és az égbolt érdekességeiről szóló tudósításaink.

Foglalkozásainkról rendszeres havi körlevelet készítettünk, kiegészítve megfigyelési ötletekkel. A nyilvános rendezvényeink meghívóit is mi készítjük.

Tudománytörténeti kutatásokat végeztünk, melyet kiadványokban is publikáltunk. Az elmúlt 30 év során számos kiskiadványt jelentettünk meg, általános csillagászati ismeretekről, vallás- és csillagászattörténeti érdekességekről (iszlám, és jezsuita tudománytörténet, a Biblia csillagászati titkai,...), és kiadtuk az Magnitúdó periodikát, továbbá az Égi vándorok című ismertetőt. Többször szerveztünk csillagászati kiállításokat, melyeken távcsöveink, asztrofotóink és a mindennapi egyéb szakmai tevékenységünk bemutatása is helyet kapott. A három évtized során Hajdú-Bihar megye szinte minden településén tartottunk hagyományos előadásokat is, sőt az ország más városaiban is - továbbá egyszer Nagyváradon -, szerepeltünk vendégelőadóként. A több száz hagyományos előadásunkon több tízezer hallgató vett részt. Köri tagjaink az országos szakmai vetélkedőkön számos alkalommal értek el kiemelkedő eredményeket.

A debreceni Amatőr-megfigyelő és Bemutató Csillagvizsgálót (Borbíró tér 5. 15. szint) 1984 tavaszán adtuk át, a csillagda megvalósítását jelentős, 400 órás társadalmi munkával segítettük. A kis intézetet 1991 májusáig tudtuk működtetni, ekkor anyagi nehézségek miatt megszűnt a csillagdánk. Fennállása 7 éve során több mint 9 ezer látogató járt a kis intézményben. A csillagdát Szoboszlai Endre vezette, Károlyi Gáborral. Szakkörvezetők a kezdeti időben: Kancsura Árpád, Piros András, majd Zajácz György.

Bízunk abban, hogy az elkövetkező években is hasonló aktivitással szolgáljuk a tudományos ismeretterjesztés nemes törekvéseit. Köszönjük megtisztelő figyelmét.

Debrecen, 2002. május 23.

(Összefoglalta: Zajácz György, a MACSED elnöke,
csillagász-ismeretterjesztő, programozó matematikus)

Elérhetőségünk, állandó programjaink:

Minden érdeklődőt várunk állandó rendezvényeinkre. Előadásokat, vetítéseket, észleléseket, távcsöves és kisplanetáriumi bemutatásokat, valamint nyilvános nagyrendezvényeket időszakosan szervezünk. Az egyesületi programok állandóak, és nyilvánosak: minden csütörtökön 18 órától az Újkerti Közösségi Ház (cím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.) 106-os termében egyesületi foglalkozásokat tartunk szeptember június között. Nyáron több egyéb programot szervezünk, észleléseket végzünk, kirándulásokra megyünk, képviseltetjük magunkat országos amatőrcsillagászati rendezvényeken. Térítés ellenében vállaljuk egyéb helyszínen is csillagászati programok megrendezését.

Támogatóink: Újkerti Közösségi Ház Debrecen, Debrecen MJV Önkormányzata Kulturális Alap, Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács, Hajdú-Bihar megyei TIT, HiNet, Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap, Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága, és a Soros Alapítvány.

Szakmai kapcsolatok: Magyar Csillagászati Egyesület, MTA CSKI debreceni Napfizikai Obszervatóriuma, hazai kutató és bemutató csillagvizsgálók, ELTE TTK Csillagászati Tanszék, planetáriumok, különböző szakmai egyesületek,...