Tisztelettel emlékezünk meg a nagyszalontai születésű tudósra

DEBRECENI CSILLAGÁSZOK NAGYSZALONTÁN

Régi adósságunkat pótoljuk, amikor a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület tagjaiként 2008. szeptember 20-án ellátogatunk Nagyszalontára, ahol lerójuk tiszteletünket Dr. Kulin György (1905-1989) csillagász mellszobránál. Bihar megye több településén jártunk már a közelmúltban, amikoris népszerűsítettük az égbolt szépségét (Nagyvárad, Margitta, Albis, Szalacs), azonban Nagyszalonta eddig kimaradt.

Kulin György volt az a tudós, és lelkes ismeretterjesztő is egyben, aki Magyarországon elévülhetetlen érdemeket szerzett a csillagászat kutatása, és népszerűsítése területén. A mai idősebb amatőr, szak, valamint néhány ismeretterjesztő csillagász is az ő szellemiségén nevelkedett. Jómagam is az ő hatására kezdtem ezzel a szép tudománnyal foglalkozni. Egy fiatal bizonyára sok felnőttel, tanárral találkozik iskolai évei során, de csak kevés olyan egyéniség van, aki valami miatt kiemelkedőbben meghatározó lesz az ő további életútjára. Ilyen kiemelkedően életút-meghatározó embernek ismertem meg - több mint három évtizeddel ez előtt - Dr. Kulin György csillagászprofesszort. Akire ma is nagy tisztelettel emlékezem. Tizenéves fiatal voltam, és persze lelkes amatőr csillagász a ’70-es évek első felében. Ekkor kezdtem járni az akkori debreceni csillagászati szakkörbe. A hetvenes években még sok száz fős hallgatósággal szerveztük meg a Kossuth Lajos Tudományegyetem kémiai épületében a Csillagászati hét rendezvénysorozatát. Itt találkoztam először Kulin György csillagásszal. Ezekben az években ismerkedtem meg az Univerzum alapjaival. Tőle mindig élményszerű, emberközeli képbe csempészve lehetett az ismeretanyagokat tanulni! Rendkívül elgondolkodtató volt az a megfoghatatlan hatás, ahogyan ő emberközelivé tudta tenni a csillagászati tudományokat. Kulin György az Univerzum titkait, folyamatait mindig úgy ismertette a hallgatói számára, hogy kialakulhatott bennünk egy felelősségérzet a bolygónk iránt! Kialakult bennünk az, hogy mi is az Univerzum szerves részét képezzük, és az is, hogy nagyon is törékeny kis bolygó a Föld, és az ezen lévő páratlan kincs, a természet és az élővilág, és maga az ember. Jómagam ebben látom Kulin György rendkívüli tanító és emberformáló erejét, ugyanis az a fiatal, aki a természet iránt fogékonnyá válik, az mindenben nagyobb felelősségérzettel rendelkező ember lesz az életben. Kulin kiváló tudós, ugyan akkor egyszerű ember volt. Erős tartású, politikailag (ami már akkor is érdekelt sokakat, a hetvenes és nyolcvanas években) is helyes oldalon állóként élt, így ő számomra nem csak csillagász, hanem tanár, és példakép volt. Mégpedig olyan példakép, aki egy egész életre adott útmutatót, néha a „csillagászat leple alatt”. Így ő nem csak csillagász volt, hanem az egész Földben, mint élővilágban, társadalomban, és környezetóvásban gondolkodni tudó, felelős ember is volt! Az emberformáló gondolatokat, tudományokat pedig úgy tudta egész élete során tovább adni, hogy szinte észre sem vették a hallgatói, tanítványai, a fiatalok (és idősebbek), hogy bizony jellemüket is formálta! Így hatott az ő munkássága, szervező ereje, a tudományok népszerűsítésétől a csillagászati eszközök előállításáig, sok mindenre. Jómagam azért emlékezem ennyi év után is nagy tisztelettel és szeretettel rá, mert sok pluszt adott számomra fiatal koromban, ami végig kísért életem során.

Ezért örültem, hogy most szalontai barátainkhoz én is elmehetek a debreceni kollégáimmal, és Kulin György szülővárosában adózhatom a híres csillagász emléke előtt.

(Megemlékezett: Szoboszlai Endre, csillagász-ismeretterjesztő, újságíró,
a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület tagja.)