A hold-dómok észlelése

Sok észlelő még nem látott dómot, vagy nem is tud róluk. Ennek oka az, hogy a nehezebben megfigyelhető holdalakzatok közé tartoznak, mivel környezetükbe vegyülve észrevétlenek maradnak, ha a napfény 3-7 foknál magasabb szögben esik a felszínre. Természetüknél fogva nem láthatók éles határvonalak, így könnyen át lehet siklani rajtuk, ha nem figyeljük kellően koncentrálva az alakzatot.

Megjelenésük alacsony kerekded dombokhoz hasonlít, sem fényes, szembeötlő lejtőket, sem sötét, élesen határolt árnyékokat nem mutatnak. A dómok akkor látszanak igazán jól, ha a terminátor közel van hozzájuk, és a megvilágítás súroló fényű. Ez azt eredményezi, hogy láthatóságuk szinte óráról órára változik, és rövid ideig észlelhetők. Ezeknek az alacsony, hólyagszerű kiemelkedéseknek a tetején gyakran kis krátert láthatunk. A dómok általában kis méretűek, és kiemelkedésük is csekély, kisebb műszerekkel különösen nehéz észrevenni őket. A részletek megfigyeléséhez legalább 10 cm-es refraktor, vagy 15-20 cm átmérőjű reflektor, és nagyobb 100-200-szoros nagyítás szükséges. észleléskor igen fontos a dóm megkülönböztetése a domboktól, kúpoktól, halmoktól és hegygerincektől. Maximális lejtése nem haladja meg az 5 fokot, valamint bármely másodlagos alakzat a dóm felületének 25%-nál nagyobb területet nem fed be. Ha nem kör alakú, elliptikussága olyan, ahol a két tengely aránya nem nagyobb 2:1-nél. A hold-dómok tehát igazi kihívást, érdekes megfigyelési feladatot jelentenek az észlelőnek.

Lapunk alábbi részében közreadunk olyan észlelőtérképeket a Hold felszínéről, amelyek a fent említett geometriai jellemzők miatt adott időpontra érvényesek, amiből következik, hogy rendszeresen frissítésre kerülnek. Az előrejelzésekhez felhasználjuk az ALPO hold-dóm katalógusát. A beazonosítást segítő kszi-éta jelzésen túl, az átmérőt, és a látvány rövid leírását is feltüntetjük.

Kőszegi Attila


Frissítve: 2001. június 18.

2001.06.25. 19:16UT 2001.06.25. 19:16UT 2001.06.26. 19:16UT 2001.06.27. 19:16UT
2001.06.28. 19:16UT 2001.06.29. 19:16UT 2001.06.29. 19:16UT 2001.06.30. 19:16UT
2001.06.30. 19:16UT 2001.07.01. 19:32UT 2001.07.02. 20:22UT 2001.07.03. 21:12UT
2001.07.06. 23:45UT 2001.07.10. 02:03UT 2001.07.11. 02:09UT 2001.07.13. 02:11UT
2001.07.14. 02:12UT 2001.07.16. 02:14UT 2001.07.16. 02:14UT 2001.07.18. 02:17UT